Újdonság

Szabó Péter - Keleti front, nyugati fogság

Keleti front, nyugati fogság

Szabó Péter

A magyar honvédség a második világháborúban és azután, 1941-1946

Könyv
Jaffa kiadó, 2018
304 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634750567
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Péter - Jelkép, rítus, udvari kultúra
Szabó Péter - Keleti front, nyugati fogság
Szabó Péter - Van élet a halál előtt!
Szabó Péter - Jelkép, rítus, udvari kultúra
Szabó Péter - Keleti front, nyugati fogság
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Hetvenöt éve annak (2018-ban), hogy valahol Oroszországban csaknem odaveszett egy teljes magyar hadsereg. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg eredményes utóvédharcai és a szovjet vezetési hibák miatt a teljes megsemmisülés ugyan nem következett be, a személyi és anyagi veszteségek így is hatalmasak voltak.

Közel 50 ezer elesettről, majd ugyanennyi sebesültről és 28 ezer hadifogolyról emlékezünk meg több mint negyedévszázada minden év január 12-én. A Don menti arcvonal 1943. januári áttörésének eseményeit és a bekerítéssel fenyegetett honvédalakulatok sorsát számos történeti szakmunkában, szépirodalmi alkotásban, filmen dolgozták fel. Ám a keleti hadszíntér mögöttes területein zajló eseményekkel, amelyeknek brutalitása sokszor felülmúlta a harci cselekmények borzalmait, csupán egy évtizede kezdtek el foglalkozni történészeink és hadtörténészeink.

A „Keleti front, nyugati fogság” című kötet éppen a 2. hadsereg megszálló és az arcvonal mögötti más tevékenységét dolgozza fel. Legfőbb forrásai - a magyar királyi honvédség fennmaradt korabeli hadiokmányain kívül - a doni poklot átélt katonák és munkaszolgálatosok harctéri naplói és visszaemlékezései, illetve az 1945 utáni népbírósági peranyagok voltak.

Ezek fontos adalékul szolgálhatnak:

- hogyan zajlottak le a 2. hadsereg és egy magyar megszálló zászlóalj partizánellenes vállalkozásai,
- a magyar katonák miféleképpen vélekedtek a megszállt orosz és ukrán területek háborús állapotairól és lakosságáról,
- miként működött a magyar katonai közigazgatás a Don mögötti területen,
- hogyan torkollott tragédiába a keleti hadszíntérre kivezényelt magyar munkaszolgálatosok sorsa,
- milyenek voltak a frontkatonák hétköznapjai az arcvonalban, és hogyan tartották a kapcsolatot az otthoniakkal.

Az utolsó tanulmány pedig a második világháborút követően nyugati hadifogságba esett magyar katonák sorsát mutatja be. Érzékeltetve a legmostohább embertelen körülményeket, főként a francia hadifogolytáborokban elszenvedett bánásmódot, amelyben részesültek honfitársaink - köztük a tizenhat év körüli leventék is - sokszor a szabad ég alatt tartva és robotoltatva...
*
SZABÓ PÉTER szerző (1959) hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: a magyar királyi honvédség részvétele a második világháborúban, kiváltképp a 2. hadsereg 1942-1943. évi keleti hadszíntéri tragédiája.

*
A „Keleti Front, Nyugati Fogság” című ezen kiadványban Szabó Péter „olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket eddig elhanyagolt a hazai hadtörténetírás. Sokak szerint a háború története alapvetően hadműveletek leírásából áll. Szabó Péter szakít ezzel a szemlélettel. Kötete a front hétköznapjait, a megszálló tevékenység részleteit és a munkaszolgálatot mutatja be.

A munkát megalapozó kutatás rengeteg, eddig ismeretlen dokumentumot tárt fel, és új, releváns eredményekkel is gazdagította a történelemtudományt. Meghatározó módon fog hozzájárulni a második világháború tragikus fejezeteinek higgadt megvitatásához.
(Ungváry Krisztián) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Repülőtér az Alpokalján Révész Tamás 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar Királyi és Főrendi Síremlékek 3,800 Ft 3 420 Ft
A budapesti nyakék Ayelet Waldman 4,290 Ft 3 861 Ft
Irigykednek ránk az angyalok Hídvégi Máté 1,500 Ft 1 350 Ft
Boldog Özséb P. Gyéressy Ágoston 2,200 Ft 1 980 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
Kolozsvári színész album 1,990 Ft 1 791 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
Az akasztófa két oldalán Szűcs András 2,800 Ft 2 520 Ft
70 év az életveszély árnyékában Bucsák Mihály - Csurgó Attila - Horváth Tibor - Láng László - Molnár Sándor - Posta Lajos - Szatai Zsolt - Vörös Mihály 6,000 Ft 5 400 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^