Újdonság

Domonkos László - A Héjjas-nyárfa árnyékában

A Héjjas-nyárfa árnyékában

Domonkos László

Könyv
Kairosz kiadó, 2018
320 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636629373
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Domonkos László - Rókusi alkony - Féltett kishazák sorozat 1.
Domonkos László - Lélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel
Domonkos László - A Héjjas-nyárfa árnyékában
Domonkos László - Vereségek diadala
Domonkos László - Csurka
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A Történelmet Mindig a Győztesek Írták és Írják! És a sebek sem gyógyulnak be...”
*
A magyar történelmi tudás nagy hiányosságai közé tartozik - többek között - az 1918-1922 közötti időszak félkatonai, az antant megfigyelők miatt álcázott katonai csapatok, egységek részleteinek feltáratlansága, illetve az, hogy az egész történetet és annak jelentőségét a kommunista rendszer módszeres elfelejtető gyakorlata miatt mostanáig sem sikerült megismertetni a tágabb publikummal.

Héjjas Ivánról, családjáról, a rongyosok történeteiről kevesen tudnak, és még kevesebben tudják a majdnem igazat, mert a „teljes igazság, az odaát van”.

Kecskeméten született 1890-ben, és Vigo, Spanyolorszgban hunyt el 1951-ben. Főhadnagyként szerelt le az első vlágháború után, de 1921-ben a nyugat-magyarországi felkelés hónapjaiban az ún. I. hadsereg parancsnoka volt... 1939 elején Kárpátalján tevékenykedett, a Rongyos Gárda elnevezésű szabadcsapatok vezetőinek egyikeként... A nyilasok árulónak tekintették, és ő sem mutatott érdeklődést a politikájuk iránt. Horthyhoz húzott, és mindvégig élvezte a kormányzó bizalmát.
*
Részlet a kötetből:
Próbáljuk elképzelni a következő helyzetet: nemzedékek sora óta, az elmúlt évszázadok alatt soha nem látott méretű négyéves öldökléssorozat, a hazától távolra hurcolt fiakkal, apákkal, mintha halálos büntetést mértek volna rájuk. Ölik, pusztítják, mészárolják őket, tömegesen. Kötelességből, szolgálatból mennek, el is kell engedni őket, csak sírhatunk utánuk. Ekkora világfelfordulás közben idővel persze a nyomor is nő, minél tovább tart a vágóhíd-korszak, annál inkább.

Amikor nagy sokára az egésznek vége van, azon kell kapnunk magunkat, hogy a szomszédok egyszerre három irányból ránk rontanak, sorra-rendre, egymás után szállják meg a területeinket, azzal a pillanatnyilag sem titkolt szándékkal, hogy ezeket elrabolják, elorozzák ellopják tőlünk... A világfelfordító öldöklés utáni vezetés semmit sem tesz ellenük, hagyja az egészet, és mire az ország kétharmadát elözönlik, átadja a hatalmat egy istentelen, még a háborús gyilkosoknál is szörnyűbb rémuralomnak... Közben a nyomor minden korábbit felülmúl.

Amikor ennek is vége van, legádázabb ellenségünk bevonul még fővárosunkba is, kis híján az egész maradék országot megszállja és kifosztja. Azután persze hála a Fennvalónak, egyszer csak véget ér ez is. Ha mindezt, ha a fentieket el tudtuk képzelni, nagyjából bele tudjuk élni magunkat egy népközösség, a 20. század második évtizedének végére érkezett magyarság lélekállapotába...

*
„A Héjjas-nyárfa Árnyékában” című ezen kiadványt Bank Barbara alábbi szavainak idézésével ajánljuk:

„Nem állítom, hogy makulátlanok voltak egytől egyig, hiszen mindegyikük katonaviselt, háborút, frontot, szörnyűségeket látott és megélt férfi volt. Jár/járna nekik is, hogy amíg nem bizonyosodott be, amivel megvádolták őket, addig az ártatlanság vélelme is megilleti mindegyiküket. Kollektív bűnösség pedig elvben nem létezik - csak a történelmi gyakorlatban -, vagyis mindenkit nem lehet/lehetne egy kaptafára meg- és elítélni...

Reméljük, hogy ez a kötet a hiánypótló művek sorába kerül, és segít megértetni egy letűnt kort. Héjjas Iván alakja pedig, ahogy előtűnt, úgy veszett a homályba a névtelen rongyosai közé, akik valamikor életüket adták a Hazáért.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Anus Mundi Wieslaw Kielar 2,990 Ft 2 691 Ft
A ravensworth-i boszorkány George Brewer 2,800 Ft 2 520 Ft
Emeld föl szívedet nemzetem! Koltay Gábor 3,750 Ft 3 375 Ft
A Monarchia jövője ANTIKVÁR Jászi Oszkár 2,990 Ft 2 691 Ft
A béke első hónapja Magyarországon Gerő András 3,900 Ft 3 510 Ft
A viharisten és a sárkány Kiss Sándor 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar nagyasszonyok 1,500 Ft 1 350 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
A szabadság filozófiája Rudolf Steiner 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^