Újdonság

Paikert Alajos - A turáni eszme

A turáni eszme

Paikert Alajos

Turáni múlt, turáni jövő

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
78 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Paikert Alajos - A turáni eszme
Paikert Alajos - A turáni eszme
Paikert Alajos - A turáni eszme
Paikert Alajos - A turáni eszme
Paikert Alajos - A turáni eszme
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
A turáni eszme a turáni eredetű népek, területek és államok tanulmányozását, fejlesztését és gyarapítását, szellemi és anyagi haladásukban való megerősítését, főleg pedig az összes turánságnak az egész emberiség boldogulása érdekében történő szervezkedését, összefoglalását és testvéri együttműködését jelenti.
*
„A turáni eszme nem akar rombolni, hanem építeni, nem akarja a nemturáni népeket és államokat elnyomni, hanem velük békés együttműködésben az eddig elnyomottakat és elmaradottakat a civilizáció, a szabadság, a tudomány és művészet, a jóléti intézmények, szóval az egész modern műveltség és haladás vívmányaiban részesíteni.

A turáni eszme nem szétbontani, hanem egybekapcsolni kívánja a turáni népeket a nemturániakkal, a keletet a nyugattal.

A turáni népek a földgömb legegészségesebb, legedzettebb, legpihentebb népei közé tartoznak, kultúrájuk pedig a legrégibb és a legmodernebb, ha egyrészt a sumírok, másrészt a kínaiak és japánok kultúrájára tekintünk. Ne feledjük azt, mily magas fokon állott a minden valószínűség szerint turáni eredetű ősrégi sumír civilizáció; törvényhozása, asztronómiai és geometriai ismeretei, mesterséges öntözőműveik és csatornáik, építkezéseik, ékírásos könyvtáraik stb., oly fejlettek voltak, hogy az egyiptomi, babiloni és pheniciai kultúrát csak a sumír utánzóinak és folytatóinak tekinthetjük.

Ne feledjük azt, hogy a görög kultúra mesterei, a pelazgok, valamint a római műveltség tanítói, az etruszkok, szintén valószínűleg turániak voltak.

Ne feledjük azt, hogy az emberiségnek, egy félezredévvel Krisztus Urunk születése előtt, legnagyobb vallásalapítói Buddha és Konfutsze minden valószínűség szerint turáni eredetűek voltak.

Ne feledjük, hogy Közép-Ázsia fénykorát, a turáni eredetű indo-szkytha fejedelmeknek köszönheti, kiknek építkezéseit, falfestményeit és értékes könyvtárait nemrég ásták ki Gandharáhan és Turfánban.

Ne feledjük, hogy Attila hun fejedelemnek fényes udvartartása oly vonzóerőt gyakorolt az akkori európai főurakra, hogy a germán és szláv fejedelmek és előkelőségek legjobbjai ott versengtek a turáni nagyúr udvarában. S India legszebb, legdicsőbb korát, amidőn ott a tudomány és művészet legpompásabb virágzását élte, a mogul, azaz mongol, helyesebben török, tehát turáni fejedelmek, mint Akbar és Aurángzeb, tették fényessé.

Kína legnagyobb szabású uralkodója a turáni Kublaí khán volt, kinek udvariban Miarco Polo tartózkodott és aki birodalmát nemcsak naggyá tette, hanem bámulatosan megszervezte, mintaszerű rendet tartott fenn amniak minden részében, elsőrendű országúti hálózattal vonta azt be, csatornákat épített, kitűnő hadsereget szervezett, iskolákat létesített, pártolta a tudományokat. Később pedig a mennyei birodalom a turáni mandzsu dinasztia alatt újból virágzásnak indult.

Ne feledjük el, mit köszönhet Európa a turáni magyar nemzetnek és e nemzet fiainak: az államszervező Árpádnak, Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Könyves Kálmánnak, Nagy Lajosnak, Hunyadi Jánosnak, Corvin Mátyásnak, a magyar eredetű Dürer Albertnek, Báthory Istvánnak, Bethlen Gábornak, Bocskai Istvánnak, Rákóczi Ferencnek, Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Jókai Mórnak, Bolyai Farlkasnak, Andrássy Gyulának, Liszt Ferencnek, Körösi Csorna Sándornak, Lóczy Lajosnak, Eötvös Lórántnak, Benzúr Gyulának s többi nagyjainknak”.

E néhány adat fénye mutatja a turáni népek múltjának dicsőségét...
*
TARTALOM:

• Mi a turáni eszme?
• Mi a Turán?
• Mi a turánság?
• Új turáni államok;
• Kína;
• Japán;
• Turáni múlt, turáni jövő;

• Turáni múlt, Turáni jövő;
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
„Pogány” teológia Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
A világ aranyos szegelete Szekeres Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Mr. Hollywood / Mr. Hungary Návai Anikó 4,590 Ft 4 131 Ft
A szégyen birodalma Jean Ziegler 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A székely írás emlékei, kapcsolatai, története Vékony Gábor 2,900 Ft 2 610 Ft
Ezerízű vegán konyha Pap Judit 2,990 Ft 2 691 Ft
Tayos 1-2. - Egységesített kiadás Dr. Gerardo Pena Mattheus 8,000 Ft 7 200 Ft
Beszéljenek az iratok Halmy Kund 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^