A turáni eszme-Paikert Alajos-Könyv-Nemzeti Örökség-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Paikert Alajos - A turáni eszme

A turáni eszme

Paikert Alajos

Turáni múlt, turáni jövő

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
78 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 1 900 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 900 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Turáni múlt, turáni jövő... A turáni eszme a turáni eredetű népek, területek és államok tanulmányozását, fejlesztését és gyarapítását, szellemi és anyagi haladásukban való megerősítését, főleg pedig az összes turánságnak az egész emberiség boldogulása érdekében történő szervezkedését, összefoglalását és testvéri együttműködését jelenti. Ne feledjük el, mit köszönhet Európa a turáni magyar nemzetnek és e nemzet fiainak: az államszervező Árpádnak, Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Könyves Kálmánnak, Nagy Lajosnak, Hunyadi Jánosnak, Corvin Mátyásnak, a magyar eredetű Dürer Albertnek, Báthory Istvánnak, Bethlen Gábornak, Bocskai Istvánnak, Rákóczi Ferencnek, Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Jókai Mórnak, Bolyai Farlkasnak, Andrássy Gyulának, Liszt Ferencnek, Körösi Csorna Sándornak, Lóczy Lajosnak, Eötvös Lórántnak, Benzúr Gyulának s többi nagyjainknak”. E néhány adat fénye mutatja a turáni népek múltjának dicsőségét...

A turáni eszme a turáni eredetű népek, területek és államok tanulmányozását, fejlesztését és gyarapítását, szellemi és anyagi haladásukban való megerősítését, főleg pedig az összes turánságnak az egész emberiség boldogulása érdekében történő szervezkedését, összefoglalását és testvéri együttműködését jelenti.
*
„A turáni eszme nem akar rombolni, hanem építeni, nem akarja a nemturáni népeket és államokat elnyomni, hanem velük békés együttműködésben az eddig elnyomottakat és elmaradottakat a civilizáció, a szabadság, a tudomány és művészet, a jóléti intézmények, szóval az egész modern műveltség és haladás vívmányaiban részesíteni.

A turáni eszme nem szétbontani, hanem egybekapcsolni kívánja a turáni népeket a nemturániakkal, a keletet a nyugattal.

A turáni népek a földgömb legegészségesebb, legedzettebb, legpihentebb népei közé tartoznak, kultúrájuk pedig a legrégibb és a legmodernebb, ha egyrészt a sumírok, másrészt a kínaiak és japánok kultúrájára tekintünk. Ne feledjük azt, mily magas fokon állott a minden valószínűség szerint turáni eredetű ősrégi sumír civilizáció; törvényhozása, asztronómiai és geometriai ismeretei, mesterséges öntözőműveik és csatornáik, építkezéseik, ékírásos könyvtáraik stb., oly fejlettek voltak, hogy az egyiptomi, babiloni és pheniciai kultúrát csak a sumír utánzóinak és folytatóinak tekinthetjük.

Ne feledjük azt, hogy a görög kultúra mesterei, a pelazgok, valamint a római műveltség tanítói, az etruszkok, szintén valószínűleg turániak voltak.

Ne feledjük azt, hogy az emberiségnek, egy félezredévvel Krisztus Urunk születése előtt, legnagyobb vallásalapítói Buddha és Konfutsze minden valószínűség szerint turáni eredetűek voltak.

Ne feledjük, hogy Közép-Ázsia fénykorát, a turáni eredetű indo-szkytha fejedelmeknek köszönheti, kiknek építkezéseit, falfestményeit és értékes könyvtárait nemrég ásták ki Gandharáhan és Turfánban.

Ne feledjük, hogy Attila hun fejedelemnek fényes udvartartása oly vonzóerőt gyakorolt az akkori európai főurakra, hogy a germán és szláv fejedelmek és előkelőségek legjobbjai ott versengtek a turáni nagyúr udvarában. S India legszebb, legdicsőbb korát, amidőn ott a tudomány és művészet legpompásabb virágzását élte, a mogul, azaz mongol, helyesebben török, tehát turáni fejedelmek, mint Akbar és Aurángzeb, tették fényessé.

Kína legnagyobb szabású uralkodója a turáni Kublaí khán volt, kinek udvariban Miarco Polo tartózkodott és aki birodalmát nemcsak naggyá tette, hanem bámulatosan megszervezte, mintaszerű rendet tartott fenn amniak minden részében, elsőrendű országúti hálózattal vonta azt be, csatornákat épített, kitűnő hadsereget szervezett, iskolákat létesített, pártolta a tudományokat. Később pedig a mennyei birodalom a turáni mandzsu dinasztia alatt újból virágzásnak indult.

Ne feledjük el, mit köszönhet Európa a turáni magyar nemzetnek és e nemzet fiainak: az államszervező Árpádnak, Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Könyves Kálmánnak, Nagy Lajosnak, Hunyadi Jánosnak, Corvin Mátyásnak, a magyar eredetű Dürer Albertnek, Báthory Istvánnak, Bethlen Gábornak, Bocskai Istvánnak, Rákóczi Ferencnek, Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Jókai Mórnak, Bolyai Farlkasnak, Andrássy Gyulának, Liszt Ferencnek, Körösi Csorna Sándornak, Lóczy Lajosnak, Eötvös Lórántnak, Benzúr Gyulának s többi nagyjainknak”.

E néhány adat fénye mutatja a turáni népek múltjának dicsőségét...
*
TARTALOM:

• Mi a turáni eszme?
• Mi a Turán?
• Mi a turánság?
• Új turáni államok;
• Kína;
• Japán;
• Turáni múlt, turáni jövő;

• Turáni múlt, Turáni jövő;
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés