Levelek a tudás fájáról-Chikán Ágnes-Könyv-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Chikán Ágnes - Levelek a tudás fájáról

Levelek a tudás fájáról

Chikán Ágnes

Beszélgetések hívő természetkutatókkal

Könyv
2006
174 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789635028412
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 2 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 2 990 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Beszélgetések hívő természetkutatókkal... „Nincs em­ber, aki, előbb vagy utóbb, ne gon­dol­kod­na el az élet értel­mén, azon, hon­nan jö­vünk, hová tar­tunk… De elég érez­ni is azt, hogy va­la­mi egy­re in­kább hiány­zik min­den­nap­jaink­ból: a rend, a csend, a meg­nyug­vás. Hova, ki­hez for­dul­ha­tunk eb­ben az ér­ték­rend­jé­ben oly ku­sza, te­kin­tély­tisz­te­let nél­kü­li, za­jos és nyug­ta­lan vi­lág­ban? Sze­ren­csé­re van­nak közöt­tünk olyan, tel­je­sít­mé­nyük­kel megbecsülést kivívott, hi­telt ér­dem­lő em­be­rek, akik tud­ják a vá­laszt. Olyan ön­ma­guk­kal, a vi­lág­gal, Isten­nel har­mó­niá­ban élő tu­dó­sok, akik ma­guk már vé­gig­jár­ták a hit és a rá­ció két­sé­gek­kel ki­kö­ve­zett út­ját, míg­nem a ket­tő egyé­ni éle­tük­ben egyet­len biz­ton­sá­gos sztrá­dá­vá nem szé­le­se­dett.” Ti­zen­két ter­mé­szet­­kuta­tó­val ült le be­szél­get­ni Chikán Ág­nes, Sze­ge­den élő újság­író. A hit és a ter­mé­szet­tu­do­mány kap­cso­la­tát bon­col­ga­tó kö­te­tét a Pél­da­beszé­dek­bôl vett idézet­tel ajánl­ja az ér­dek­lő­dők – ateis­ták, is­ten­ke­re­sők és hívők – fi­gyel­mé­be: „Hajtsd fü­le­det, és hall­gasd a böl­csek­nek be­szé­deit…!”

Tagoltabb ismertetés:
Beszélgetések hívő természetkutatókkal...

„Nincs em­ber, aki, előbb vagy utóbb, ne gon­dol­kod­na el az élet értel­mén, azon, hon­nan jö­vünk, hová tar­tunk… De elég érez­ni is azt, hogy va­la­mi egy­re in­kább hiány­zik min­den­nap­jaink­ból: a rend, a csend, a meg­nyug­vás.

• Hova, ki­hez for­dul­ha­tunk eb­ben az ér­ték­rend­jé­ben oly ku­sza, te­kin­tély­tisz­te­let nél­kü­li, za­jos és nyug­ta­lan vi­lág­ban?

Sze­ren­csé­re van­nak közöt­tünk olyan, tel­je­sít­mé­nyük­kel megbecsülést kivívott, hi­telt ér­dem­lő em­be­rek, akik tud­ják a vá­laszt. Olyan ön­ma­guk­kal, a vi­lág­gal, Isten­nel har­mó­niá­ban élő tu­dó­sok, akik ma­guk már vé­gig­jár­ták a hit és a rá­ció két­sé­gek­kel ki­kö­ve­zett út­ját, míg­nem a ket­tő egyé­ni éle­tük­ben egyet­len biz­ton­sá­gos sztrá­dá­vá nem szé­le­se­dett.”

Ti­zen­két ter­mé­szet­­kuta­tó­val ült le be­szél­get­ni Chikán Ág­nes, Sze­ge­den élő újság­író. A szerző új, a hit és a ter­mé­szet­tu­do­mány kap­cso­la­tát bon­col­ga­tó kö­te­tét a Pél­da­beszé­dek­bôl vett idézet­tel ajánl­ja az ér­dek­lő­dők – ateis­ták, is­ten­ke­re­sők és hívők – fi­gyel­mé­be:

„Hajtsd fü­le­det, és hall­gasd a böl­csek­nek be­szé­deit…!”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés