Hagyomány

Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika

Civilitika

Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós

A népfelség tudománya

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2017
84 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155700071
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika
Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika
Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika
Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika
Dr. Csizmadia László - Dr. Fricz Tamás - Dr. ifj. Lomnici Zoltán - Dr. Papp Miklós - Civilitika
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
A civil szféra napjainkra teljesen megszokott és általános fogalommá vált. Egy demokratikus berendezkedésben működő ország alapvető és elengedhetetlen feltétele egy erős civil réteg, amelynek elsődleges feladata, hogy olyan társadalmi problémákat reprezentáljon, amelyek a politikai diskurzusban sokszor háttérbe szorulnak.

Az alapvetően erősen az individuum eszméjét előtérbe helyező, atomizált társadalmakban különösen fontos a civil szféra szerepe, mivel ennek a rétegnek nagyon erős közösségszervező tevékenysége van. A közösségtudat létrehozása és erősítése olyan lényegi jellemző, amely minden civil szervezetnél megtalálható, amely mindenképpen pozitív jelenség, függetlenül attól, hogy éppen milyen célokat kívánnak megvalósítani egyes szervezetek.

Hiszünk abban, hogy a civil társadalom politikai korlátok nélküli tevékenysége nagyban hozzájárul a közjó elősegítéséhez és a közösségi érdekek érvényesítéséhez. Ezt a célt értéksemlegesen nem lehet elérni, minden egyes törekvésnek értékeket kell közvetítenie, olyan értékeket, amelyekre egy közösség és egy eszme alapozható.

Manapság azt láthatjuk, hogy relativizálódnak az értékek, sokan nem éreznek magukban szilárd erkölcsi és szellemi talapzatot.

*
A „Civilitika” „meglátásom szerint a civil kezdeményezéseknek és ezen belül is a mi ügyünknek az egyik legfontosabb mozgatórugója az értékek és a hagyományok megőrzése, illetve továbbadása.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Jogállam és diktatúra II. Kahler Frigyes 2,800 Ft 2 520 Ft
Szellem, hatalom, erőszak Harai Dénes 5,200 Ft 4 680 Ft
Jaguár testben pillangó szív Yaacov Darling Khan 4,499 Ft 4 050 Ft
Illuminátus összeesküvés - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Boldog Özséb P. Gyéressy Ágoston 2,200 Ft 1 980 Ft
Isten kegyelméből Tillai Aurél 1,500 Ft 1 350 Ft
Yotengrit I-II-III-IV. együtt Máté Imre 9,990 Ft 8 991 Ft
A Szélmalomharcos Molnár Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Az utolsó bevetés Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^