Újdonság

Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ

Válság - Gazdaság - Világ

Csaba László

Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018)

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2018
256 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639862135
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ
Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ
Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ
Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ
Csaba László - Válság - Gazdaság - Világ
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Három évtized telt el a szovjet birodalom felbomlásának nyílttá válása, a piacgazdaság és a demokratikus átalakulás megindulása óta. Végbement az európai integrációk folyamata, amely ellentmondásos eredményeket hozott keleten és nyugaton.

A világ megküzdött a 2007-2009. évek megrendítő nemzetközi pénzügyi válságával is.

2015 óta egyértelművé vált, hogy ami korábban feltartóztathatatlannak tűnt - a piacgazdaság és a parlamenti demokrácia térnyerése - visszarendeződhet...

Határvonalhoz értünk. Ez alkalmat ad, és kényszerít egyfajta összegzésre. Már csak azért is, mert immár nemcsak térségünkre jellemző, hogy mindenki mindenre másként emlékszik, és a tényektől függetlenül értékel...

„Ebben a kötetben kísérletet teszünk arra, hogy összegezzük azt, ami Közép-Európa viharos és fordulatokban gazdag történeti átmenetéből tudható.”

„Vizsgálatunk gazdasági szempontú, ezért nem nélkülözheti a számokat és a tényeket, Tudományos igényű, vagyis feldolgozzuk mindazt, ami számunkra hozzáférhető volt az adott időszakban, írásban és szóban, személyes részvétel és megfigyelés által megismerhető.

Tisztában vagyunk azzal, hogy értékítéletek ezzel együtt is szóródni fognak.

De legalább a tudatlanság nem áll majd a döntéshozók és az elemzők rendelkezésére.”
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
I. BEVEZETÉS

II. ELŐZMÉNYEK: ÖSSZEOMLÁS, REMÉNYEK ÉS FORDÍTOTT TERVEZÉS

III. ELTÉRŐ UTAKON ELTÉRŐ VÉGPONTOKBA (1988-1999):
Lengyelország az első fecske - Kelet-Németország: az új Mezzogiorno - Oroszország: a kör négyszögesítése nem sikerült - Magyarország: az átalakulás éltanulója - Összegzés

IV. AZ EURÓPAI UNIÓ MINT VÁLASZTÓFAL

V. AZ ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEK ÉVTIZEDE: 1999-2008

VI. ORSZÁGTANULMÁNYOK: FELZÁRKÓZÁS ÉS FEL NEM ZÁRKÓZÁS:
Németország: megújuló gazdaság, megmaradó Mezzogiorno - Oroszország: hogy nem lett Putyinból Pinochet? - Lengyelország: a szükség diadala? - Magyarország 1999-2009: a politika a gazdaság ellen? - Köztes mérleg

VII. A HARMADIK ÉVTIZED ÚJ VILÁGGAZDASÁGI KORSZAKVÁLTÁSA:
A pénzügyi válságok mechanizmusáról - A 2008-2099. évi válság értelmezése: egy kísérlet - Kilátások: összegzés és kitekintés

VIII. ÚJ UTAKON AZ EURÓPAI UNIÓ: VÁLSÁG ÉS MEGÚJULÁS
Az EU mint az új tagállamok növekedési környezete - A válságkezelés: a lopakodó nemzetek felettiség útján - A válság utáni állapot és Nagy-Britannia kilépése - Köztes mérleg

IX. A VÁLSÁGKEZELÉS ÖRÖKSÉGE ÉS AZ ÚJ EURÓPAI NORMALITÁS:
Mit jelent a világgazdaság új korszakváltása? - Mit jelent az európai integráció a harmadik évtizedben? - Az integráció átrendeződésének hatásai - Köztes mérleg

X. A TELJESÍTMÉNYEK SZÓRÓDÁSA: OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK:
Németország: egy igazi gradualista sikertörténet - Lengyelország: sikereinek áldozata vagy kifutó modell? Oroszország: Kuvait atomfegyverekkel - Magyarország: példa a világnak, de milyen? - Közös mérleg

XI. MIÉRT IS MARADT EL AZ ÚJ GAZDASÁGI CSODA?

Zárszó helyett
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Eksztázis Tornai Szabolcs 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Kolozsváros Balázs Imre József és Daray Erzsébet szerk. 3,999 Ft 3 600 Ft
Magyar alváskönyv G. Németh György (főszerk.) 4,900 Ft 4 410 Ft
Vörös vírus Bokor Imre 1,200 Ft 1 080 Ft
1984 George Orwell 3,790 Ft 3 411 Ft
A szabadság zaga Gróf Nádasdy Borbála 3,490 Ft 3 141 Ft
Apokalipszis különszám HIHETETLEN Magazin Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Kárpát-medencei Létünk a tét Für Lajos 4,200 Ft 3 780 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^