Újdonság

Mark Stavish - Egregorok

Egregorok

Mark Stavish

Az emberek sorsát befolyásoló okkult entitások - KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2019
Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155647963
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mark Stavish - Egregorok
Mark Stavish - Egregorok
Mark Stavish - Egregorok
Mark Stavish - Egregorok
Mark Stavish - Egregorok
Könyv 18% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 3 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 300 Ft
„... Jelen könyv az egyetlen, amely kifejezetten az egregorok létezésének, a velük való kapcsolatnak, a kapcsolat módosításának, felszámolásának, szükség esetén az elpusztításának szenteltetett. Szívből reméljük, hogy értékesnek fogod találni...”
*
Entitás: „valamely lénynek, létező dolognak konkrét mibenléte, tulajdonságainak összessége”...

Egregor, Egregóra: az ókori görögöknél egy gondolatforma vagy közös tudat jelzésére szolgáló fogalom...
*
Ebből a kötetből megismerhetjük az egregorok, vaqyis a kollektív csoporttudat által létrehozott, nagyhatalmú, autonóm pszichikai képződmények történetét és az emberiségre gyakorolt hatásukat. Mindezt a kötet az ókortól napjainkig érzékelteti, beleértve a nyugati misztikus hagyományokban, tömegkultúrában és médiában betöltött szerepüket is.

Dokumentált példákat hoz az egregorok létezésére pl. az ókori Görögországból és Rómából, a tibeti buddhizmusból, az iszlámból, a modern ezoterikus hagyományokból, H. P. Lovecraft és Kenneth Grant írásaiból, valamint Julius Evola és Aleister Crowley követőinek tollából.

Gyakorlati útmutatót ad az egregorok azonosításához, az élősködő, pusztító entitásoktól való megszabaduláshoz, és szükség esetén azok megsemmisítéséhez.

„A nyugati okkultizmus egyik legfontosabb, de alig ismert koncepciója az egregor, a kollektív csoporttudat által létrehozott autonóm pszichikai lény. Az egregorokat egy csoport tagjainak (például egy kis kovennek vagy egy egész nemzetnek) a hite, rituáléi és áldozatai tartják életben. Az egregor, ami kellően sok energiához jut, önálló életre kel, független istenséggé válik, amely a hívei erejét felhasználva hajszolja tovább saját spirituális fejlődését és anyagi vágyait.”

Eme legelső, egregorok tanulmányozására szentelt könyvben tehát Mark Stavish részletes, jól dokumentált források bemutatásával megvizsgálja az egregorok történetét, és felderíti azok létrehozásának, fenntartásának, irányításának és elpusztításának módjait. Szemlélteti, mennyire ismertek voltak a klasszikus Görögországban és Rómában, ahol tudatosan idézték meg a városállamok vigyázására. Megvizsgálja, hogyan értelmezték az egregorok koncepcióját a különböző nyugati misztikus hagyományokban, így a Corpus Hermeticumban; példákat hoz a tibeti buddhizmusból, az iszlámból, vagy az olyan modern ezoterikus rendektől, mint az Arany Hajnal Rendje vagy a rózsakeresztesek...

A szerző részletesen bemutatja, hogy ha az egregorok mögött húzódó koncepciót ugyan el is feledték, azok ennek ellenére hogyan keletkeztek és keletkeznek folyamatosan, akár véletlenszerű esetek útján is.

*
Az „Egregorok” című ezen kiadvány utasításokat közöl, amelyek segítségével azonosíthatjuk az egregorokat, megszabadulhatunk az élősködő, pusztító, kollektív entitásoktól, és szükség esetén akár meg is semmisíthetjük azokat. Felfedhető, hogy az egregorok miképp alkotják majdnem minden emberi kapcsolatunk alapját. Érzékelhetjük azok térhódítását a tömegkultúrában és a médiában – ezzel jelezve, hogy mennyire befolyásolják a hozzánk eljutó információkat, illetve azt, hogy milyen módon tekintünk a világra és az abban elfoglalt helyünkre.
*

A Szerző a nyugati spirituális hagyományok elismert szakértője. 26, összesen hét különböző nyelven kiadott könyv, köztük a The Path of Alchemy (Az alkímia útja) és a Kabbalah for Health and Wellness (Az egészség és jólét kabbalája) szerzője, a Hermetikus Tudományok Intézete, illetve a Louis Claude de St. Martin Alapítvány létrehozója és igazgatója. Számos rádió- és televízió műsorban, illetve nyomtatott lapban feltűnt, így a Coast to Coast AM frekvenciáján, a History Channel és a BBC képernyőjén, illetve a New York Times hasábjain. A VOXHERMES blog szerzője. A pennsylvaniai Wyomingban él.

*
Tartalom:

James Wasserman előszava
Köszönetnyilvánítás
Bevezető gondolat
BEVEZETÉS: Angyalok, asszonyok és háború a Mennyekben:
• Mi az az egregor?
• Három kérdés, amit a könyv körül fog járni;

1. A tibeti buddhizmus és az egregorok valósága:
• Alexandra David-Néel: Kapocs kelet és nyugat között;
• Tulku és talpa: Az elme ereje akcióban;
• A spirituális gyakorlat négy formája;
• Az egregorok háborújának modern példája;
• Az egregor ereje... vigyázza álmodat;
• A nyelv, mint irányító eszköz;

2. Az Arany Hajnal Hermetikus Rendje és a hozzá kapcsolódó egregorok:
• Az Arany Hajnal egregorja;
• Walter Ernest Butler: a központi okkultista;

3. A modern kor és a francia okkult megújulás:
• Mouni Sadhu: A tarot;
• A démonok és a gogosz különféle értelmezései;
• Félretájékoztatás - „az ördög kényszerített rá”;
• Telepátia és agykontroll;
• Ambelain és a martinizmus;
• A politika és az okkult;

4. Tömegkultúra és az egregorok megalkotása:
• Jean Dubuis, ufók, feng shui és Slenderman;
• Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen;
• Robert Masters és Jean Houston: Elmejátékok;

5. A Lovecraft-kör:
• Howard Phillips Lovecrajt és a Necronomicon;
• Kenneth Grant, a mély ezoterikus valóság felfedője;
• Robert E. Howard és Conan, a barbár;
• Szintén mágus: Arthur Machen;

6. A Rózsakereszt Ősi Misztikus Rendjének egregorja:
• Henry Spencer Lewis, az AMORC megalapítója;
• Az AMORC és a Lélek Katedrálisa;
• A harmadik elme;

7. Hogyan szabadítsuk meg magunkat az egregorok befolyásától?
• Az uralmuk megtörése: „terápiás szentségtörés”;
• Pszichoszintézis és terápiás szentségtörés;
• Pördülj hármat balra;
• Egy egregor elpusztítása: tűzzel és vassal;
• Okkult és ezoterikus kapcsolatok;
• Menedék egy egregorban;?
• Csináld magad ellenprogramozás;
• „Irányítani a történet folyamatát...”

BEFEJEZÉS: Gondolatok és következményeik;
I. függelék: Személyes beszámolók egy egregortól való elszakadásról
• „Minél drámaibb a vég, annál keményebb az egregor szorítása”;
• „Mintha H. P. Lovecraft valamelyik művét olvasnánk”!
• „Ne idézz meg olyasmit, amit nem tudsz visszaküldeni”!

II. függelék: Beszámoló egy egregor újjáélesztéséről:
• A „nagy jel” a színpadon és a szárnyakon;
• Mark Stavish: Egregorok - Az emberiség sorsa felett őrködő okkult entitások, James Wasserman előszavával

*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 18% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 3 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 300 Ft
A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
A fekete jérce Doctor Mizzaboula Jabamia 2,300 Ft 2 070 Ft
Szentségvivők Berde Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Az alakulások Sánta György 2,500 Ft 2 250 Ft
Hitemről Czakó Gábor 2,100 Ft 1 890 Ft
Az emberi kaland Hankiss Elemér 3,490 Ft 3 141 Ft
A teljes Gondolkodj és gazdagodj Napoleon Hill 5,490 Ft 4 941 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Csillagösvény hősei 2,990 Ft 2 691 Ft
Ábel Amerikában DVD Tamási Áron 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^