Újdonság

Pokol Béla - A mesterséges intelligencia társadalma

A mesterséges intelligencia társadalma

Pokol Béla

Könyv
Kairosz kiadó, 2018
200 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636629816
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Pokol Béla - Európa végnapjai
Pokol Béla - Morálelméleti vizsgálódások
Pokol Béla - Alkotmány-bíráskodás
Pokol Béla - Politikaelmélet
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 635 Ft
A társadalom átfogó változásai állandó riadóztatást jelentenek, hogy a kutatók az addig kialakított elméleti kategóriáik és jövőprognózisaik helytállóságát ellenőrizzék.

Azt meg lehet érteni, hogy miért mennek végbe exponenciális gyorsasággal változások a jövőben a mesterséges intelligencia fejlődése terén, és ezek milyen mélyen alakítják át az eddig sok ezer évekig is változatlan emberi közösségi alapokat.

Adódik a kérdés, hogy
• Milyen hordereje van az eddigiekben az emberi értelemből összegződő társadalmak struktúrái szempontjából a változásokat felerősítő és kiegészítő gépi értelemnek?

Különösen, ha a gépi értelem emberi értelem fölé növekedésének perspektíváját és az emberi értelemtől és irányítástól elszakadó, önszerveződő mesterséges értelem létrejöttét is feltételezzük a jövőben.

*
„A Mesterséges Intelligencia Társadalma” című ezen kiadvány mindannyiunk életét közvetlenül is érintő, kikerülhetetlenül nagy kérdéseket feszeget.

A társadalomra tett hatásainak kutatásakor állandóan felbukkannak etikai és morális kérdések is. A kötet utolsó fejezete már a mesterséges intelligencia robotjainak és algoritmusainak minden emberi munkát egyre szélesebben átvevő tendenciáját emeli a középpontba...

*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
Emberi értelem, mesterséges intelligencia - a társadalom értelmi felépítettségének változásai:
Ray Kurzweil: „A Szingularitás Küszöbén” - Nick Bostrom: Szuperintelligencia” - A mesterséges intelligencia társadalomváltoztató kilátásai

A kollektív szuperintelligencia társadalmának elmélete:
A digitális technológián alapuló társadalom tizenegy változási tendenciája - Néhány kritikai észrevétel - Manuel Castells hálózati társadalma és Kevin Kelly elemzése

Mesterséges intelligencia: egy új létréteg kialakulása?
Az ember és a létrétegek hierarchiája - A mesterséges értelem fokozódó belefonódása a szellemi létrétegbe (...) - A földi evolúció újrakezdése?

Az emberi lét rétegei és a robotetika kérdései:
(...) A fizikai-biológiai környezet leértékelődése mint morális probléma - Morális dilemmák és felelősség - Identitás a mesterséges intelligencia világában (...)

Századközép után - a technológiai munkanélküliség teljessé válásának következményeiről:
(...)

FÜGGELÉK - IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 635 Ft
Az Istenek eredete - Göbekli Tepe Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Czuczor és Fogarasi forradalmi igazságai Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília 2,520 Ft 2 268 Ft
A rovás jelrendszer lelke Juhász Zsolt 1,990 Ft 1 791 Ft
Churches Makovecz Imre 25,000 Ft 22 500 Ft
Ámor és én Madarász Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Uzsoracivilizáció I. Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Y-Biblia - Ifjúsági Biblia 4,500 Ft 4 050 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Az Élő Világegyetem Könyve 2012 Grandpierre Attila 3,490 Ft 3 141 Ft
A légzés karcsúsító ereje Barna Miklós Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^