Történelem

Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója

Vértes - A huszárok Doberdója

Dr. Bene János - Szebenyi István

Könyv
Szülőföld kiadó, 2018
128 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155847271
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója
Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója
Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója
Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója
Dr. Bene János - Szebenyi István - Vértes - A huszárok Doberdója
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
„... a második világháborúban a magyarországi hadszíntér utolsó csatájáról, ahol egy maroknyi huszár a Vértesben lövészárkokba beásva több mint egy hónapig feltartotta a Tolbuchin vezette 3. Ukrán Frontot, a hozzátartozókon és a környék polgári lakosságának túlélőin kívül 73 éven keresztül senki nem tudott semmit.

Ez a könyv az első, amely összefoglalja az eseményeket, feltárja az elnémított tragédiákat és maradandó emléket állít az elesett huszároknak!”
*
1944. március 19. Hazánk német megszállása után alig néhány nappal a frontokon egyre szorultabb helyzetbe kerülő német hadvezetés Hans von Greiffenberg gyalogsági tábornok, budapesti német katonai attasé, majd 1944. április 1-jétől a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokán keresztül kérte Horthy Miklós kormányzótól a lovashadosztály mozgósítását és a frontra küldését.

A legfelső magyar politikai és katonai vezetés azonban semmiképpen sem akarta ezt a hazai viszonyokhoz mérten korszerűen felszerelt, feltétlen kormányzóhű, s a kormányzó kedvencének tartott seregtestet az ország határain kívül bevetni, s az ekkor már felismert idegen érdekekért elvéreztetni.

Az egyre erőszakosabb német követelések után végül a kormányzó hozzájárult a hadosztály mozgósításához, de kérte, hogy a hadosztályt jellegének megfelelően alkalmazzák, tehát üldözésre, egy-egy terület megtisztítására, s lehetőleg az anyaország közelében, hogy a tél beálltával kivonva, itthon teleltessék át az értékes lóállományt. A magyar katonai vezetés álláspontja az volt, ha már mindenképpen be kell vetni a lovashadosztályt, az az 1. hadsereg kötelékében, a Kárpátok védelmében történjék...
*
Részletek a kötetből:
... A helyiek meséltek saját átélt borzalmas élményeikről. Arról, hogy a lakosság nagy része elszenvedője volt a házaik között zajló harcoknak, az ellenük, ártatlan áldozatokon elkövetett erőszakos cselekményeknek. Ne feledjük, Budapest ostroma után talán ebben a térségben tartottak legtovább a harcok. A felszabadítóként érkező megszállók pedig aszerint is viselkedtek a lakossággal. A túlélők emlékezetében még ma is élénken élnek a zabrálások, fosztogatások emlékképei, mint ahogy az asszonyaink, lányaink megbecstelenítésének kitörölhetetlen emlékei is. Nem csak az elfogott katonákat tekintették a kollektív bűnösség jegyében fasisztának, nácinak, de a civil lakossággal szemben is így jártak el...
*
BAJTÁRS
Fogd meg a kezem most utoljára,
Bajtárs, fogd meg a kezem!
Légy te most a családom, mert ők nem lehetnek velem.
Nézz a szemembe utoljára, míg arcomra dermed a tél lehellete.
Kedvesem tekintete légy ezen az órán, mert nem lehetek többé vele.
Légy Te most az utolsó támaszom Bajtárs!
Ma már hiába mondod, hazamegyünk Pajtás!
Én már itt halok meg, kiszáll belőlem a lélek.
Ha kérdezi a Kedves odahaza, mondd neki, hogy élek!
Élek a fában, a vízben, az esőcseppben mi arcára hull.
Élek a szivárványban, a búzakalászban, mi a mezőn barnul.
Ne hagyj még meghalni Bajtárs, mondj értem egy imát!
Szorítsd a kezem erősen, nem számít, hogy ki lát!
Utolsó percemben hű bajtársam
lássam,
Ki a legnehezebb órákban volt
hűséges társam.
Bajtárs...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Az elittől a nómenklatúráig Huszár Tibor 1,600 Ft 1 440 Ft
Úton a halállal I-II. Jelenczki István 3,000 Ft 2 700 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében Erdeös László 3,900 Ft 3 510 Ft
Bevesszük a kanyart? Csath Magdolna 3,200 Ft 2 880 Ft
Rhédei Ádám útinaplója 1788-1792 Rhédei Ádám 2,800 Ft 2 520 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Don-kanyar - Don Bend 1942-1943 5,000 Ft 4 500 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^