Újdonság

Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben

Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben

Kozma Ferenc

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
66 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797422
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben
Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben
Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben
Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben
Kozma Ferenc - Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Részlet a kötetből:

„...egy míveltségi jogczímmel bíró nemzet irodalma nem nélkülözheti a nép őskorának rendszerbe foglalt és kimerítő vallásismeretét. Méltán érzünk tiszteletet mi is ama férfiú iránt, aki nemzetünk kereszténység előtti vallásos életének csodás világát a »Magyar Mythologiá«-ban előttünk feltárta. E nagy műben, amely politikai és irodalmi történetünknek sarkalatos kiegészítője, a magyar nemzetet megörökítve, s mint drága ékköveket, művészi foglalatban összerakva találja hitéletének mindazon ős hagyományait, melyeket az idő, a sok százados enyészet el nem mosott pusztuló rejtekhelyeikből, vagy a késő utódok homályosító emlékezetéből...”
*

Ez a könyv a szerző akadémiai székfoglaló beszédének írott változata, az első kiadás 1882-ben látott napvilágot.

A Nemzeti Örökség Kiadó által megjelentetett „Mythologiai Elemek a Székely Népköltészet-és Népéletben” című tanulmány a polihisztor-író népszerűsítő, népművelő munkásságának érdekes darabja.
*
A kézdiszentléleki Kozma Ferenc szerző a XIX – XX. századi erdélyi művelődéstörténet egyik jeles alakja. Pedagógus, művelődésszervező, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Gyakorlati pedagógiai munkásságával és közéleti, publicisztikai tevékenységével egyaránt a Székelyföld és Erdély tanügyének, közművelődésének az előmozdítója volt.

A kisnemesi, lelkész családból származó Kozma Ferenc a jenai, heidelbergi és a zürichi egyetemeken folytatott bölcseletei és pedagógiai tanulmányokat, s közben beutazta a Német Birodalom és Svájc számos nagy tájegységét.

Széleskörű műveltsége és szerteágazó érdeklődése a magyar őshit, a népköltészet és a hiedelmek csodálatos világának értő feldolgozásában is megmutatkozik. E tárgykörökben gazdag anyagot gyűjtött a székelység körében, s népmeséink alakjait, a néphit ma már egzotikus világát összehasonlító vizsgálódásnak veti alá más népek népköltészeti alakjaival.

Érdekes és sajátos megközelítést olvashatunk az óriások, a tündérek és boszorkányok világáról, mely nagyon is „emberi”.
*
Ajánljuk mellé:

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Atilla Kódex
Baráthosi összes turáni könyve I-II.
Őseink Fényvallása
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai
A magyar tündérvallás
Az ősmagyarok mitológiája
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Irományok tarisznyája Domokos Kázmér 1,400 Ft 1 260 Ft
Tréfás székely fonó CD Sebestyén István 4,990 Ft 4 491 Ft
A kőkor élő nyelve Varga Csaba 3,300 Ft 2 970 Ft
A székelyek eredete és Erdélybe való települése Karácsonyi János 1,900 Ft 1 710 Ft
Őseink Fényvallása Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből Kocsis L. Mihály 5,300 Ft 4 770 Ft
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban Darkó Jenő 2,400 Ft 2 160 Ft
A művészet valósága Legéndy Péter 4,990 Ft 4 491 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^