A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Kryon - Gaia üzenetei - Újítsd meg kapcsolatod Földanyával!

Gaia üzenetei - Újítsd meg kapcsolatod Földanyával!

Kryon

44 lapos kártyacsomag útmutató könyvvel

Könyv
Unio Mystica Kiadó kiadó, 2019
88 oldal,
ISBN 9786155546341
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kryon - Gaia üzenetei - Újítsd meg kapcsolatod Földanyával!
Kryon - Az új ember - Az emberiség evolúciója
Kryon - A lemúriai nő
Kryon - Az Emberi DNS Tizenkét Rétege
Kryon - Mesteri mivoltod megnyílvánítása - Megerősítések kártyák JÓSKÁRTYA + KÖNYV
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
Gaia (görögül Γαῖα, más néven ) a Föld Istennője a görög mitológiában. Rómában Tellus, illetve Terra néven tisztelték.

Az őselemek egyikeként Gaia testesítette meg a Földet, ő volt a Földanya...
*
Monika Muranyi kifejezetten azzal a céllal tervezte ezt a 44 lapból álló kártyacsomagot, hogy rajtuk keresztül tovább erősítsd a kapcsolatot és a kommunikációt Gaiával.

Az útmutató könyvben minden egyes kártyához tartozik egy Lee Carroll által közvetített Kryon-üzenet.

Kezdd minden reggeledet, vagy fejezd be minden napodat azzal, hogy hálával fordulsz Gaia felé, mert ez igenis sokat számít: felerősíti Gaia emberiség iránti szeretetét és támogatását!

Kryon arra ösztönöz bennünket, hogy állítsuk helyre és mélyítsük el a Gaiához fűződő kapcsolatunkat.

• Érzed erre a hívást?
Ha igen, akkor tudd, hogy Gaia készen áll, és rád vár:

Gaia azokért a szentséges Emberi Lényekért létezik, akik tanulni jöttek erre a bolygóra. Ezt az információt ma szeretetben adom át nektek. Bármerre is jártok, a Föld ismer benneteket...”
(Kryon)
*
Újítsd Meg Kapcsolatodat Földanyával!!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A Titkos Iskola Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Ezerízű vegán konyha Pap Judit 2,990 Ft 2 691 Ft
Egyiptomi mágia E. A. Wallis Budge 1,700 Ft 1 530 Ft
Mitől jó a házasság? Paul Hauck 2,500 Ft 2 250 Ft
Férfiműszak Domszky László 2,990 Ft 2 691 Ft
Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
A titok Szabó Julianna 2,400 Ft 2 160 Ft
Földre néző szem - Égre néző lélek Gárdonyi Géza 1,990 Ft 1 791 Ft
1956 - Erőszak és emlékezet Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva 3,490 Ft 3 141 Ft
A kis Jézus megszületett Ida Bohatta 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^