Újdonság

Antoine de Saint Exupéry - A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás)

A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás)

Antoine de Saint Exupéry

Könyv
Lazi kiadó, 2019
160 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632674278
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Antoine de Saint Exupéry - A kis herceg
Antoine de Saint Exupéry - A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás)
Antoine de Saint Exupéry - A kis herceg - székely-magyar rovásírással
Antoine de Saint Exupéry - A kis herceg
Antoine de Saint Exupéry - A kis herceg
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
A francia pilóta-író gazdag életművének ismert és kevésbé ismert darabjaiból, gondolataiból, vélekedéseiből válogatott gyűjtemény.

Átfogó képet ad az olvasónak arról, mi volt a véleménye ennek a tevékenyen gondolkodó embernek a szeretetről és szerelemről, gyermeki lélekről és barátságról, múltról és jövőről, háborúról és békéről, életről és halálról, Istenről és hitről, igazságról és szabadságról, önmagunk kiteljesítéséről – egyszóval mindarról, ami emberi létünk része.
*
„Szeretsz mert szeretsz,
A szeretetnek nincs semmiféle észoka”.
*
„Az, aki mindenekfelett a szerelem várába szerelmes, sosem fogja megismerni a találkozást.”
*
„A közösség, amelyhez tartozom, nem egy párt, nem is egy szekta, hanem a hazám.”
*
„Világossá lett előttem, hogy Istent minden kétséget kizáróan távollétéből lehet kiolvasni, amikor elrejtőzik.”

* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Trianon, honvédség, háború, sport Szakály Sándor 2,790 Ft 2 511 Ft
A dinnyecsősz Paládi József 2,200 Ft 1 980 Ft
Én itthon vagyok otthon Náray Szabó Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Főzzünk örömmel! Polcz Alaine 3,999 Ft 3 600 Ft
Filozófia a mindennapokban Csejtei Dezső 2,900 Ft 2 610 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Hajnalkövek Friedrich Klára 2,500 Ft 2 250 Ft
Ivan Gyenyiszovics egy napja Szolzsenyicin A.I. 990 Ft 891 Ft
Madagaszkár királynője Keith Laidler 2,900 Ft 2 610 Ft
Elkezdődött... CD melléklettel Balogh Béla 2,980 Ft 2 682 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^