Újdonság

Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet

Lukácsy Kristóf

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
396 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155797439
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet
Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet
Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet
Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet
Lukácsy Kristóf - A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Kolozsvár, 1870.
*
„A magyar kelet-népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyertek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

A tudósítások, melyeket a magyar faj különböző törzseiről, a hunokról, kunokról, úzokról, avarokról, chazarokról és besenyőkről a bizánci görög íróknál találunk, s a nagybecsű nemzeti hagyományok, melyeket a magyarok eredetéről és ázsiai lakhelyeiről a magyar krónikások fenntartottak, egészen más színben tűnnek fel, ha azokat az örmény történeti kútfők világánál vizsgáljuk...

Különben is a magyar régészetkutatók közt általános napjainkban az a meggyőződés, miként a magyarok eredetét és szülőföldjét Armenia és Perzsia körül Aria zend népei közt kell keresni, ide utalnak nyelve, vallási és politikai tradíciói a magyarnak...”
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
ELSŐ KÖNYV: Az Örmény Irodalom Története, Tekintettel a Magyar Őstörténelmi Fontosságára

ELSŐ RÉSZ:
Az Örmény Nyelv és Irodalom Állapota az Ókorban;

I.Az örmény nyelv a chaldaeus és assyr műveltség és irodalom hatása alatt, Babylonia és assyria uralma korában:
(Korszakok - Az örmény nyelv viszonya a phrygiai nyelvhez, a semita nyelvekhez - Assyr szegalakú felírások Örményországban Semirámis korából - A váni ékiratok lemásolva Schulze utazó által - Hinks véleménye a váni feliratok nyelvéről - Építészeti emlékek Örményországban a magas ókorból - Országos okmány- és könyvtárak assyr nyelven - Vallási és kereskedelmi viszonyok Babyloniával - Az assyr uralom kevés hatása az örmény nyelvre és ennek okai)

II.Az örmény nyelv az ariai zend műveltség és irodalom hatása alatt a medok, perzsák és párthusok uralma korában:
(Az örmény nyelv viszonya a zend nyelvekhez - Az örmények politikai viszonya a zend népekkel, és annak befolyása a nyelvre és irodalomra - A görög nyelv befolyása a Seleucidák és Arsacidák alatt - Róma befolyása Arméniában a nyelvre és erkölcsökre - az örmények a perzsák uralma korszakában - Vallási viszonyok az örmények és a zend népek között - Zoroaster kultusz Örményországban és annak befolyása a nemzet művelődésére - Hasonló szokások és erkölcsök az örményeknél és a zend népeknél - A magyar nyelv és az örmény nyelv viszonya - A magyar nemzetnek és nyelvnek műveltségi állapota az ókorban - Miért nem volt a magyarnak irodalma az ókorban)

III.Örmény irodalom a pogány korban:
(Örmény történeti kútfők - Örmény írásjegyek - Mar Ibas Katina első örmény történetíró a II. században Kr. előtt)

IV.Az örmény irodalom története a keresztény hitük felvételétől a betűk felfedezéséig:
(Az örmények szakítása a zend népekkel vallási, politikai és irodalmi tekintetben)

MÁSODIK RÉSZ:
Az Örmény Irodalom Története az Alphabet Felfedezésétől Korunkig;
V.Az örmény irodalom virágzó kora:
(A keresztény religió befolyása az örmény nyelv és irodalom művelésére - Mesrob tudor szerkeszti az örmény alphabetet - Mesrob elemi iskolákat, tanítóképezdéket és magasabb tanintézeteket állít - Izsák pátriárka tanuló ifjakat küld külső akadémiákra - Az ó és újszövetség szent könyveit örményre fordítják - Az örmény irodalom jellege és áldásai)

VI.Az örmény irodalom hanyatlása:
(Írók a VI. VII. VIII. századból - Sebeos és Tiridat dísz-oszlopának Sebeos éltal fenntartott őstörténeti felírása - IX-X-XI-XII-XIII. század /.../ - A lelkesedés, amellyel a könyvnyomtatás találmányát fogadták az örmények)

VII. Az örmény irodalom emelkedése:
(XVII. század - Az örmény irodalom felvirágoztatásának tényezői - /.../ - Armenisták /.../)

BEFEJEZÉS:
(Nagy számú irodalmi kincsek elpusztulásának fő okai és ideje - Név- És Tárgymutató)

*

MÁSODIK KÖNYV: A Magyarok Őselei, Hajdankori Nevei és Lakhelyei

BEVEZETÉS
ELSŐ RÉSZ: A Hun-Magyarok Közép-Ázsiában
I. A Hun-Magyarok Chusok, Kusiták:

II. A Daha, Saca, Massageta Scythák, Chusok

III. A Magyarok Saca, Daha, Massageta Schyták
(Lakhelyek azonossága - Történeti emlékek azonossága - Írók tanutételei - Szokások hasonlatossága - Nyelvemlékek)

MÁSODIK RÉSZ: A Magyarok Kaukáziában
I. Hunok
II. Massagéták
III. Kazárok, Kozárok
IV. Basiliusok
V. Bolgárok
VI. Sabirok. Gud-Makarok

HARMADIK RÉSZ: A Magyarok Armeniában
I. Chusok, Kusok
II. Sákok
III. Dahok, Massagéták
IV. Sabirok, Arabok, Pacanaciták
V. Hunok, Madscharok

Parthusok
Befejezés:
Örmények Erdély és Magyarhonban, régibb és újabb korban
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Vázlatok a magyar viselet történetéből Boncz Ödön 1,900 Ft 1 710 Ft
Ősmagyar Jel-Kép-ek Juhász Zsolt 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar értelmező alapszótár diákoknak Eőry Vilma - Kiss Gábor - Kőhler Klára 3,990 Ft 3 591 Ft
Csillagösvényen 2 Pörzse Sándor Kriskó László 3,990 Ft 3 591 Ft
Szex a psziché labirintusában Hevesi Krisztina 3,150 Ft 2 835 Ft
A bizantinizmus és a szlávság Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev 3,200 Ft 2 880 Ft
Egy éjszaka Erdélyben DVD Bán Frigyes 2,990 Ft 2 691 Ft
A Kossuth tér visszatér Dr. Bene Gábor Gonda László Molnár Tamás Tóth Imre 3,000 Ft 2 700 Ft
Publicisztikai írások 2. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 11. Krúdy Gyula 2,600 Ft 2 340 Ft
Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek Bagdy Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^