Újdonság

Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár

Poétikai kisszótár

Zsilka Tibor

500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve

Könyv
Tinta kiadó, 2019
248 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789634091677
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár
Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár
Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár
Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár
Zsilka Tibor - Poétikai kisszótár
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
A Poétika a legrégibb tudományok közé tartozik, hiszen több mint kétezer éves múltra tekint vissza. Az ókori görögöknél kialakult, az irodalmi alkotásokat szakmai, mesterségbeli oldalukról vizsgáló tudományág, amely Arisztotelész Poétika c. művével indult. A görög bölcselő a poétika mellett létrehozta az ékesszólás tudományát is, a retorikát. A kettő összefonódik, szoros kapcsolat van közöttük. A poétika az irodalomtudomány része, részben azonos, részben érintkezik a műfajelmélet, az irodalomelmélet, az irodalomesztétika fogalomköreivel. Az évezredek során a poétika fogalmát legszűkebb értelemben csak a költői alkotások sajátosságaival foglalkozó tudományágnak tartották.

Leggyakrabban azonban minden műnem vizsgálata idetartozott. Legáltalánosabban és újabban az irodalom- és nyelvtudomány összefoglaló elnevezéseként is használják. Kialakulása óta szerepet játszott az iskolai jellegű oktatásban, különösen addig, amíg a humán tantárgyak képezték a tananyag zömét...
*
Ez a „Poétikai kisszótár” az irodalmi szövegek elemzéséhez feltétlenül szükséges fogalmakat tartalmazza. Számtalan olyan szakkifejezést is részletesen tárgyal, amelyek nélkül nehezen fejleszthető kifejezőkészségünk, beszédünk hatásereje, a szöveg megértése és elemzése.

(Pl.: ... absztrakt költészet, abszurd dráma, akrosztichon, anafora, anekdota, archaizmus, asszonánc, bestseller, blues, bohózat, csalimese, disztichon, ekloga, elégia, enigma, epifora, epikolírikus műfajok, expresszivitás, frázis, georgikon, geszta, humoreszk, inverzió, kakofeminizmus, katarzis, középrím, közhely, lektűr, lirizált próza, madrigál, magyaros verselés, metafora, musical, népszínmű, paradoxon, rondó, szinesztézia, tárcacikk, tiráda, zeugma, zsoltár ...)

A kötet a poétikai szakkifejezések gyűjteménye, leltára, megfelelő magyarázatokkal és példákkal. Végső fokon az irodalomelméleti és stilisztikai anyag összefoglalása, amely az irodalomról és az irodalmi szövegekről szóló ismeretek gyarapítását és elmélyítését jelentősen szolgálja.

A szótár újszerűségét bizonyítja, hogy a szerző külön szócikkben tárgyalja nemcsak a szépirodalommal határos publicisztikai és tudományos stílus egy-egy műfaját, mint például az esszét vagy a tárcacikket, valamint néhány vallási eredetű műfajt, hanem kitágítja magát az irodalom jelentését, fogalmát is.

Olyan fogalmak magyarázatát is célul tűzte ki, amelyek a modern irodalom fejlődése során terjedtek el és váltak ismertté.

*
A „Poétikai Kisszótár” olyan szakkifejezések, fogalmak tárháza, amelyekre minden diáknak szüksége van. E poétikai ismeretanyag nélkül aligha fejlődhet olvasási, szövegelemzési, értelmezési és kifejező készségünk, irodalmi műveltségünk. A szótár szakszókincsének birtokbavétele hozzájárulhat a műalkotások mélyebb befogadásához, az irodalmi és egyéb művészeti alkotások jobb megértéséhez.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Társadalmi viselkedéstan IX.kötet Viselkedéseink gyökerei A totemizmustól a globalizmusig Drexlerné Stanchich Ilona 2,000 Ft 1 800 Ft
A napba öltözött leány DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Angol elöljárószavas kifejezések szótára Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Biblia - Bábel - Hangzavar Tóth János 600 Ft 540 Ft
Felnőni kiábrándító Sarah Andersen 2,200 Ft 1 980 Ft
A jogelmélet vázlata Horváth Barna 3,600 Ft 3 240 Ft
Tájszavak Kiss Gábor és Bató Margit 1,490 Ft 1 341 Ft
1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
A vörös emigráció Mályusz Elemér 2,800 Ft 2 520 Ft
A rózsakereszt rejtélyei 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^