Irodalom

Marschalkó Lajos - Mindhalálig - történelmi elbeszélések ANTIKVÁR

Mindhalálig - történelmi elbeszélések ANTIKVÁR

Marschalkó Lajos

Könyv
Ég Fiai kiadó, 2004
162 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 2096321461154
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Marschalkó Lajos - Kik árulták el 1918-ban Magyarországot
Marschalkó Lajos - Világhódítók ANTIKVÁR
Marschalkó Lajos - Mindhalálig - történelmi elbeszélések ANTIKVÁR
Marschalkó Lajos - Tiszaeszlár
Marschalkó Lajos - Országhódítók
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
„A magyarságot, a magyar népet, a nemzeti múltat soha sem gyaláztak annyit, mint az utolsó másfél évtized alatt. Mártírjairól letépték a glóriát, államférfiaitól, hadvezéreitől és közvitézeitől elvitatták még a becsületet is. Ifjúsága és gyermekei lelkéből ki akarták lopni a nemzeti öntudatot és önbecsülést is.”

Ez a könyv mégsem vitairat, de elsősorban szól annak a szabad földön nevelkedett ifjúságnak, amely már nem ismeri az elveszett otthont, és szól azoknak a fiataloknak, „akik a pánszláv bolseviki elnemzetlenítés elől menekültek ide, de akiknek lelkén nem hagyott nyomot a szovjet vitriol”.

Lássák meg ők, akik utánunk jönnek, s akik egy szabad Magyarország gazdái, vezetői lesznek, hogy a magyar ezeresztendőben sok volt az árny, de több volt a fény. Sok volt a hiba, de több a siker, az emberség, hősiesség.

S ekként gátlás nélkül mondhatjuk el Reményik Sándor örökszép hitvallásával:

„Szeretlek népem - mindhalálig! A magyar betű szolgálatában eltöltött negyven esztendő szépségével és keservével mondom el hát: ne kívánjuk vissza a múltból ami rossz volt, de százszorosan becsüljük meg a jót, a szépet. Mert ez a nemzetvédő harc nem elveszett és nem reménytelen”...

Nem véletlenség az sem, hogy a Mikes Kelemen Kör keretében olyan fiatal magyar teszi lehetővé e könyv megjelenését, aki 1956 dicsőséges szabadságharca után jött Nyugatra, aki velünk idősebbekkel és október huszonhárom halhatatlan srácainak áldozatkészségével hirdeti: „Szeretlek népem - mindhalálig!”

Két élő és sok-sok holt magyar nemzedék találkozik tehát az ezután elkövetkező sorokban: a kereszt előtt letérdelő Vajk, a magyarokat kereső Julián barát, az országért imádkozó szent királylány, a halhalhatatlanságba vágtázó Petőfi, a doni és budai harcos és az októberi szabadsághős. S ha csak egy igaz akadt is a hazátlanság nagy pusztaságában, aki megértette a magyar lélek nagy folytonosságát és örökkévalóságát, akkor a tollforgató nyugodtan elmondhatja:

Nem Éltünk Hiába! Harcolni Kell Tovább! Mindhalálig!
A Szerző.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A negyedik birodalom felemelkedése Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Madách Imre Kerényi Ferenc 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön Huszka József 2,300 Ft 2 070 Ft
Illik tudnom, mert magyar gyerek vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
A Most hatalma Eckhart Tolle 2,750 Ft 2 475 Ft
Hogyan lélegezz? Richard Brennan 3,490 Ft 3 141 Ft
Róma - mindannyiunk közös hazája Sárközy Péter 3,990 Ft 3 591 Ft
Én, Rákosi Mátyás - Egy zsarnok pályafutása Nemere István 3,980 Ft 3 582 Ft
Testamentumok Margaret Atwood 4,499 Ft 4 050 Ft
Dicsérjétek az erős Istent Fodor Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^