Hitélet

Nagy Alajos - Istenért és a népért

Istenért és a népért

Nagy Alajos

Rozmán Alajos élete

Könyv
Antológia kiadó, 2002
152 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639354081
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagy Alajos - Istenért és a népért
Nagy Alajos - Istenért és a népért
Nagy Alajos - Istenért és a népért
Nagy Alajos - Istenért és a népért
Nagy Alajos - Istenért és a népért
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Kanizsán szedik össze a zsidókat. Két puskás rendőr és 1 civil megy házról-házra, és viszik szekérrel be őket a zsidó templom udvarára. Láttam, mint két ismerős 70 év körüli öreget (dr. Fülöp ügyvéd napa és apósa) kísértek utolsó útjukra...

Fülöp nem volt otthon. Felesége előtt kerékpáron ültem és sírtam....Kinek és mit vétettek ezek? Isten megbüntet érte bennünket...(Öregeket) és pólyás gyermekeket küldeni egy szomorú sors felé.

Okt. 15. Itt a végzet. Amit éreztünk, bevált. Épp ebéd közben hallgattam a rádiót. Varga is fenn. 1 órakor leállt. Szünet, majd beolvassák Horthy békét hirdető szózatát. A lélekzetem (sic!) is elállt...Szalad le Varga örömmel: végre!... De 1/2 3-kor, litánia előtt, már gyanus az adás: nyilas induló, Beregffy...

Varga komolyodik, rosszat sejt. 6-kor már vége az örömnek: Németek átvettek Szálasival (sic!) mindent és harctér lett az ország.

• Mi lehet Pesten? Kanizsát is lezárták, Horthy védő őrizetbe kerül s jön a Nemzetvezető... Borzasztó idők! Karszalagos csőcselék veszi át a hatalmat. Nem lesz jó vége ennek...

Szálasi Veszprémben üti fel tanyáját. Püspök urat teljes papi ornátusban rendőrökkel kísértette végig a városon és 18 kispappal és udvari papjaival Sopronkőhidán bebörtönzi...

*

Suspensio reductio in statum laicalem kéziratos jegyzet alatt a következő gépelt szöveg tanúskodik a kihallgatásról:

1955-ben Nagyboldogasszony napja hétfőre esett. Államilag köznap. Szigorú utasítás a hordásra és cséplésre. (Tanácselnök jelenteni köteles: hol, mennyit csépeltek, hordtak stb...!) Dr. Ráday átjött, hogy nem tudnám-e a gyepesiek búcsúját az idén 14-én, vasárnap megtartani? Ha nekik így jobb, miért ne? Ok: utána vasárnap Devecserben vidámvásár, Veszprémban félárral kiállítás, paraszt-munkás találkozó és különben is sok búcsú lesz vasárnap a környéken...

Mire sem gondolva, szépen megtartottam a búcsút, de már litániázni hazajöttem Rendekre. Villámszerűen jött a túloldali idézés: nem féltem, de majdnem a legnagyobb baj lett. Most álltam először vádlottként a szentszék előtt.

Máthé vik. ur (Máté János püspöki helynök az Állami Egyházügyi Hivatal besúgója volt Badalik püspök mellett, 1955-ben betegszabadságra küldték) szobájában 20 percig tartott a kihallgatás, az összes kanonok díszben ott ült.

Vád: Horváth János pesti Áll. Egyh. Elnöknél jelentés: Aug. 15.-én tilalom ellenére tartottam Gyepesen a nagyasszonyi búcsút, ezzel akadályoztam a sürgős munkát. Téves információ az egész, válaszoltam, a fenti okok miatt kérték a falu vezetői előbbre a búcsút.

• Miért álltak akkor hétfőn is sátrak a gyepesi kocsma előtt?

Én nem parancsolhatok az árusoknak, hogy menjenek éjszaka el... Jegyzőkönyvezés, három példányban, aláírás. Püspök úrnál tisztelegtem, akit nagyon érdekelt a tárgyalás menete.

Megnyugodott...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Édes Anna Kosztolányi Dezső 3,400 Ft 3 060 Ft
Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban Kocsis Aranka 2,200 Ft 1 980 Ft
A gyertyák csonkig égnek Márai Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Erő a szeretethez Martin Luther King Jr. 3,500 Ft 3 150 Ft
Kelet Kapuja 2. - 2017 október-december Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Mindszenty és alternatívái Virt László 3,490 Ft 3 141 Ft
A Romanovok utolsó napjai Helen Rappaport 4,699 Ft 4 230 Ft
Történelmünkhöz bővebben magyarul Szondi Miklós 1,800 Ft 1 620 Ft
Kik vagytok ti? Háy János 7,499 Ft 6 750 Ft
Tükörcserepek Kondor Katalin 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^