Újdonság

Horger Antal - Magyar szavak története

Magyar szavak története

Horger Antal

Könyv
Tinta kiadó, 2016
190 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789638609069
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horger Antal - Magyar szavak története
Horger Antal - Hétfalusi csángó népmesék
Horger Antal - Magyar szavak története
Horger Antal - Hétfalusi csángó népmesék
Horger Antal - Magyar szavak története
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
HORGER ANTAL (1872-1946) munkái a 20. századi magyar nyelvészet kiemelkedő alkotásai. A TINTA Könyvkiadó a jelen kötetben az 1924-ben megjelent „Magyar szavak története” című munkáját adta újból közre, amelyben a szerző 400 ismert magyar szó eredetét olvasmányosan mutatja be.

A huszár szavunk esetében pl. „szinte kiirthatatlan az a mesebeszéd, hogy a huszár név onnan származik, hogy egyikük halálának az ellenségből húsz az ára; vagy onnan, hogy Zsigmond király kora óta a birtokosoknak minden húsz jobbágyuk után egy lovas katonát kellett állítaniok.

A huszár szó azonban már Zsigmond kora előtt is előfordul, csakhogy »rabló« jelentéssel. Pl.: egy 1432. évi latin oklevélben: „Contra huzarones et alios nonnullos malefactores” (huszárok és egyéb gonosztevők ellen), és egy 1449. éviben: „Predones aut Huzarij hungari” (magyar rablók vagy huszárok).

Huszár szavunk ezen első »rabló, betyár, szegénylegény« jelentése miatt nem lehet egyéb, mint az ugyanilyen jelentésű régi szerb-horvát husar, gusar átvétele. Ennek a régibb szerb-horvátban még teljesebb hursar, kursar alakja is van, ennek pedig az ugyancsak »rabló«, különösen »tengeri rabló« jelentésű olasz corsar, latin cursor, görög kursaris az eredetije.

- Hogy rabló népségből katonai csapatokat szerveztek, az a régi időben nem volt ritkaság. Mátyás király ezekből a bátor, elszánt, vakmerő legényekből pl. olyan mintaszerű könnyű lovas csapatokat nevelt, amelyek Európa-szerte híressé tették a huszár nevet.”
*
A szövegben előforduló egyes jelek magyarázata:

ë = a magyar é hang rövid párja
ä = finn szavakban egészen nyílt e hang
č = magyar cs
š = magyar s
s idegen szavakban = magyar sz

*
A „Magyar Szavak Története” című ezen kiadványt a Szerző alábbi gondolataival ajánljuk:

„... A könyv megírásával természetesen nem az volt a fő célom, hogy meglepő, érdekes, élvezetes olvasmányt nyújtsak benne, hanem az, hogy az itt tárgyalt szavaink történetének megismerésével magyarabbá, nemzetibbé, s így hazánkra nézve értékesebbé váljék az olvasó műveltsége. Különösen a magyar szakos tanárjelöltekre gondoltam e könyv írása közben. Elsősorban nekik, a magyar nyelv leendő középiskolai tanárainak szántam, hogy legyen végre egy olyan magyar nyelvészeti kézikönyvük, amelyből megismerhessék, s így alkalomadtán majdan tanítványaikkal is megismertethessék a fontosabb és érdekesebb magyar szófejtéseket.

... Egy-egy szó származása vagy története kiderítésének érdeme a legtöbb esetben több tudósé, mert az egyik ezzel, a másik azzal az adattal, felfedezéssel, új gondolattal járult hozzá a kérdés tisztázásához. Volt természetesen nekem is némi részem ebben a munkában, de az érdem legnagyobb része mégis Budenz József, Gombocz Zoltán, Hunfalvy Pál, Kertész Manó, Melich János, Mészöly Gedeon, Munkácsi Bernát, Németh Gyula, Pais Dezső, R. Prikkel Marián, Simonnyi Zsigmond, Szarvas Gábor, Szily Kálmán, Szinnyei József és Zsolnai Gyula nevéhez fűződik.

Kérem e könyv minden olvasóját, aki kellemes okulást merített belőle, hogy gondoljon hálával és szeretettel e nevek élő és holt viselőire, mert a magyar tudósnak ez az egyetlen jutalma.

Legyen azzal tisztában minden művelt ember, és ne felejtse el soha, hogy a tudomány művelése, különösen pedig a magyar tudományok művelése, a haza oltárán hozott legnagyobb áldozatot jelenti. Mert igen-igen csekély kivétellel azonos az élet világi örömeiről és javairól való teljes lemondással.
Szeged, 1923. szeptember 1.
(Horger Antal)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Égigérő fű Janikovszky Éva 2,399 Ft 2 160 Ft
Az idő rendje Carlo Rovelli 2,450 Ft 2 205 Ft
Malajzia, Szingapúr - a kulturális szivárvány országai Csák Erika (szerk.) 4,800 Ft 4 320 Ft
A csángóság eredete és története Szépvizi Balás Béla 2,300 Ft 2 070 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Az utak elváltak - Szöveggyűjtemény 1901-1908 3,200 Ft 2 880 Ft
Semmelweis - Az anyák megmentője Theo Malade 1,990 Ft 1 791 Ft
Katonai helyesírási szótár 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^