Újdonság

Wéber Krisztina - A Fallaci

A Fallaci

Wéber Krisztina

Harcban a világgal a világért

Könyv
IdőJel kiadó, 2019
300 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786150051222
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Wéber Krisztina - A Fallaci
Wéber Krisztina - A Fallaci
Wéber Krisztina - A Fallaci
Wéber Krisztina - A Fallaci
Wéber Krisztina - A Fallaci
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Oriana Fallaci (1929-2006) olasz író, publicista, újságíró, riporter. A második világháborúban olasz partizánként vett részt. 1967-68-ban haditudósítóként jelen volt Vietnamban... A 20. századi újságírás ikonja, egyik legkíméletlenebb riportere és oknyomozója. Egész élete szakadatlan harc volt...
*
Nagyszerű és tanulságos egy olyan, a szó legnemesebb értelmében szabad szellemű emberről monográfiát írni, mint amilyen Oriana Fallaci.

Keveseknek adatott hasonló izgalmas élet, mint a világ legendás újságíró asszonyának, aki bejárta a világot, személyesen tapasztalta meg a háborúk borzalmait, és emellett kora leghíresebb és legbefolyásosabb alakjaival készített interjúkat.

Fallaci a történéseket mindig alaposan körüljárta, a miértekre is tudni akarta a válaszokat, a legnagyobb elszántsággal és szenvedéllyel kereste az igazságot. Mindezt „egy olyan korban, amelyben az igényesség, egyenesség, az erkölcsi tisztaság, a becsületesség nem tartozik a fontos erények közé”, egy olyan korban, amelyben, ha valaki kimondja a legalapvetőbb igazságot, azonnal „eretnekké” válik.

Mindenesetre az idő őt igazolta, éleslátása és próféciái mára már bebizonyosodtak.

Ha Oriana Fallaci élne, idén (2019) lenne 90 éves.

A könyv előszavát Nógrádi György írta. Ebből idézet:

„Helfrich Krisztina könyve objektíven, óriási empátiával és szeretettel ír Fallaciról. Minden munkája, így ez is, nagy lelkesedéssel és alapos felkészültséggel párosul. E művében is, felkutatta a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi dokumentumokat, és mindezt olvasmányos és érdekes formában adja közzé. Megismerjük Fallaci születésének a körülményeit, az iszonyatos szegénységet, azt, hogy a kislány ki akar törni és saját életét akarja élni.

Kezdettől fogva szemben áll Mussolini Olaszországával, tizenévesen részt vesz az antifasiszta ellenállásban. A háború vége után csalódik a pártokban, rájön, hogy mindenkit csak a karrierje érdekel. Kialakítja saját stílusát, a Fallaci stílust, amely meghatározza egész életét. Őszintén hisz abban, hogy az igazságot kell képviselnie, és annak győznie kell. 

1956-ban, megrendítően tudósít a magyar forradalomról. Hollywoodban a legnagyobb sztárokkal készít interjúkat és ezekben, szintén, könyörtelenül kimondja az igazságot. Ezzel együtt, jó páran egy életen át a barátai lettek.

Sorra jelennek meg könyvei és ezek számos nyelven világsikert aratnak. Végigjárja az egész földet és tudósít a nők szörnyű helyzetéről.

Haditudósítóként bejárja a fél világot, többek között Vietnamot és a Közel Keletet is. 

Interjúi világszínvonalúak és még híresebbé teszik. Kioktatja Khadafit, Khomeinit, Pahlavit. Interjúi Giappal, Sharonnal, Golda Meierrel, Indira Gandival, Tenggel, Kissingerrel szintén számos nyelven megjelentek és lesznek az újságíró iskolák alapművei. 

A legelsők egyikeként ismeri fel a migrációt, mint veszélyforrást és ezzel kivívja a sajtó és a politika ellene irányuló támadását. Az élet őt igazolta.

Javaslom e könyvet mindenkinek. Kiváló szakmailag, és kiváló, mint ismeretterjesztő mű. Gratulálok a szerzőnek”. 
(Nógrádi György)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
Szuperérzékeny vagyok? Elaine N. Aron 3,330 Ft 2 997 Ft
Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés Frenyó Zoltán 3,400 Ft 3 060 Ft
Horn Ede Miskolczy Ambrus 2,600 Ft 2 340 Ft
Az anyagból a fénybe Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
A nagy küzdelem Ellen White 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Az asztrológia mítosza H.G. Bittner 2,300 Ft 2 070 Ft
A belénk égett múlt Bagdy Emőke, Koltai Mária, Pál Ferenc, Popper Péter 1,990 Ft 1 791 Ft
Magad, uram Fa Nándor 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^