Újdonság

Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt

Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt

Sárosi István

Könyv
Kairosz kiadó, 2019
400 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789635140053
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt
Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt
Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt
Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt
Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A trianoni békediktátum bizonyíthatóan hamis tényeken és adatokon alapult. Ezt a szerződést a győztes antanthatalmak a kisantant-szövetségeseikkel kötötték a magyarokról, de nem a magyarokkal...
*
2019-ben a Trianoni Békeszerződés aláírásának centenáriuma előtt állunk.

A nagy volumenű történelmi írás alapkérdése: milyen bel- és külpolitikai előzmények vezettek e gyászos „békedekrétum” megalkotásához?

• Ki és kik a felelősök?
• Vannak-e számon kérhető személyek, nemzeti, politikai csoportosulások?

A felvetés megválaszolására számos kezdeményezés indult az elmúlt században: független nemzetközi bíróság vegye revízió alá a magyar történelemnek Trianonhoz vezető eseménysorát. A kezdeményezések azonban soha nem jutottak a kérdésfelvetésnél előbbre!

Jelen történelmi műben megtörténik ez a nemzetközi törvényszéki tárgyalás. Eredeti dokumentumok (jegyzőkönyvek, gyorsírói feljegyzések, naplók, személyes és diplomáciai levelezések, memoárok) felhasználásával megszólal a múlt, a mohácsi vész előestéjének drámai döntéshozatalától 1920. június 4-ig.

Történelem-alakító személyek jelennek és szólalnak meg, II. Lajos királytól kezdve II. Lipót császár, Ferenc József, Clemenceau, Wilson, Lloyd-George, Pasic, Benes, Bratianu, Tisza, Károlyi, Teleki, Apponyi gróf személyéig. De mindez életszerű jelenetek formájában!

Bármely eseményt, tárgyalást, vitát, jelenetet dokumentáltak a történelem folyamán, a papírra vetett írások mind a valós életet, ill. azok párbeszédeit örökítették meg - de prózában!

Jelen mű „vissza-dialogizálja” a prózát, az élet, a megtörtént események dinamikus fordulatait tárja ebben a stílusban (drámai, vagy akár nevezhető, filmszerű formában) az olvasó elé. Valós történelmi szituációk elevenednek meg, valós szereplők hiteles dialógusával (a példaként idézett jelenet azt eleveníti meg, amikor a magyar kormány tagjai kiválasztják azt a két személyt, akik a kormány nevében alá fogják írni a trianoni diktátumot – miután előző nap elhangzott a parlamentben, hogy „átkozott legyen az a kéz, amelyik aláírja!”).

Kijelenthető, hogy ebben a kötetben műfajilag abszolút újjal találkozik az olvasó, amely pergő párbeszédes jellege miatt válik rendkívül olvasmányossá, élvezetessé.

*
A „Trianon - A Nemzetközi Törvényszék Előtt” című, az orvos-író szerző zseniálisan megszerkesztett ezen könyvdrámájában a Nemzetközi Törvényszék szakértő jogászai megidézik és vallomásra bírják a béketárgyalás kulcsszereplőit. Többek között a brit, a francia és az olasz miniszterelnököt, az Egyesült Államok elnökét, valamint Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia vezető politikusait, de heves viták közepette részletesen elemzik Magyarország évszázadokra visszatekintő történelmi felelősségét is a tragikus végkifejlet alakulásában...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Honvágy egy ősz után v. Ország György 3,999 Ft 3 600 Ft
Jobbközéparányok Tóth Gy. László 2,300 Ft 2 070 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
Melegszívű fegyelmezés Kim John Payne 3,360 Ft 3 024 Ft
Kerek esztendő - Tavasz Balikó Nándor (szerk.) 3,000 Ft 2 700 Ft
A befejezetlen ember Hankiss Elemér 3,490 Ft 3 141 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Tiszták, hősök, szentek ANTIKVÁR Kiss Irén 2,500 Ft 2 250 Ft
Digitális detox Catherine Price 3,499 Ft 3 150 Ft
Anyasors Hadas Krisztina 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^