Filozófia

Szávai János - A kassai dóm

A kassai dóm

Szávai János

Könyv
Kalligram kiadó, 2008
256 oldal, Kemény kötésű fűzött B6 méret
ISBN 9788071499848
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szávai János - A kassai dóm
Szávai János - A kassai dóm
Szávai János - A kassai dóm
Szávai János - A kassai dóm
Szávai János - A kassai dóm
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
A szerző írja „A Kassai Dóm” (Közelítések Márai Sándorhoz) című könyvének bevezetőjében: „A továbbiakban következők tehát – egyelőre – csak közelítések. Kísérletek néhány új szempont bevezetésére. Az irodalmi művek értelmezése, amint Jean Starobinski mondja, lehet teljes, de totális sohasem lehet. A teljesség is csak a kiválasztott nézőpont teljessége.

Az itt következő tanulmányok ezt a felfogást próbálják érvényesíteni”.
*

„Részletesebben foglalkozom néhány regénnyel, mint „A zendülők”, a „Válás Budán”, „A gyertyák csonkig égnek”, a „Szabadulás”, „A Hang”, a „Jelvény és jelentés”, mindegyiket, szándékom szerint, olyan kontextusba helyezve, mely új értelmezési lehetőségeket nyit meg.

Az intertextuális megközelítés általában más perspektívába helyezi a regényszövegeket, pontosabban más összefüggések rendszerét villanthatja fel.

Ezért próbálkoztam „A zendülők” értelmezésében a szegényproblematika bevezetésével, a „Válás Budán” esetében a Tolsztoj-párhuzam megjelölésével, „A gyertyák csonkig égnek” elemzésekor a sztoikus gondolkodással folytatott dialógus feltételezésével, a Hitler-jelenséget vizsgáló két regény – „A Hang és a Jelvény és jelentés” – esetében pedig a logosz és a politikai diskurzus kérdéskörének érvényesítésével.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
Bevezetés a zen buddhizmusba Szuzuki Daiszecu Teitaró 2,950 Ft 2 655 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Korunk földkérdése, létünk a tét prof. Tanka Endre 3,500 Ft 3 150 Ft
Holnap fehér álom Hrubos Takács Róbert 2,500 Ft 2 250 Ft
A nap szerelmese Dallos Sándor 5,999 Ft 5 400 Ft
Gyerekkori válságkezelés felsőfokon Annette Kast-Zahn 2,999 Ft 2 700 Ft
Vallomás a szerelemről Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Egyszer nyersz, egyszer tanulsz John C. Maxwell 2,950 Ft 2 655 Ft
A karácsonyi cipő Donna VanLiere 2,690 Ft 2 421 Ft
Látlelet 1956-2006 Szigethy Gábor 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^