Történelem

Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken

A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken

Olchváry Ödön

Könyv
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadó, 2009
236 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9788686469137
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Olchváry Ödön - A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
A szerző 1902-ben megjelent munkájának új kiadása, amely egy tanulmányt és 9 csatavázlatot tartalmaz térképekkel illusztrálva.
*
OLCHVÁRY: A magyar függetlenségi harc 1848–49-ben a Délvidéken (Előszó)

A magyar függetlenségi harc 1848–1849-ben a dél-magyországi hadszinhelyen kezdődött s ugyanott nyert tragikus befejezést.

Munkám ama hadműveleteket tárgyalja, melyekben a magyar hadak a fölkelő szerbek s utóbb az egyesített osztrák-szerb csapatok ellen harcoltak.

Az ellenfél részéről ezen hadműveletek politikai alapon két külön epochát képeznek, – a szerb vajdaságért, majd az egységes monarchiáért való harc által; de miután ezeknek katonailag csak egy közös céljok vala: a magyar hadsereg leverése, e két időszakot magyar hadtörténeti munkámban külön választani fölöslegesnek tartottam.

Eme hadműveletek néphadak és rendes csapatok kisebb és nagyobb szabású vállalatait s a déli magyar hadseregnek a déli osztrák hadsereg ellen intézett küzdelmeit tárják elénk.

Fontos részei ezek a magyar haditörténetnek, melyekből okulhat az utókor. A kisebb és nagyobb vállalatok igen alkalmasok arra, hogy az ifjabb katonai nemzedéknek a csapatvezetésben tanitó iskolául szolgáljanak.

A Délvidék harcterületeit bejárván, megösmerjük Szt.-Tamásnak 1848-ban európai hirnévre alig érdemes szereplését. Az új nemzedék megjegyzi magának, hogy a gyászos polgárharcban Fejértemplom, Perlasz, Strázsa (Lagerdorf), Jarkovácz, Hegyes, Mosorin, stb. a magyar fegyver-dicsőség maradandóan emlékezetes helyei.

A honvéd zászlóaljak egy része (ezek közt a híres vörös sipkás 9-ik zlj.) a délvidéken nyerte a tűzkeresztséget, a férfias küzdelem első iskoláját; e zászlóaljak már itten s utóbb a főhadszínhelyen (a Tiszától az osztrák határig) s Erdélyben is, vitézkedésükkel bámulatba ejték a művelt világot.

Az itthon volt magyar ezredekből az egri Wasak, a nagyváradi Mihály nagyherceg – ma József főhercegünk ezrede, a debreczeni Don Miguelek, – Ferencz-Károly, Turszky s a többi ezredek zászlóaljai, mind megannyi hősök, már a Délvidéken küzdötték ki a nem múló fegyver dicsőség hervadhatatlan babérjait.

Ezredjök nevelte e vitéz csapatokat s ezek képezték a honvédeket, nevelvén bennök a katona legszebb erényét a vitézséget, melyet az ellenségben is becsülnünk és tisztelnünk kell.

A kiváló erkölcs mellett tárgyilagos önbírálattal, fogyatkozásainkat is a hazai történelemből ismerhetjük csupán, – míg a hadműveletek a haza földjén tájékoztatnak bennünket.

A fentiekből kitetszik, hogy munkámat nem a politikusnak, de a hadtörténelem kedvelőinek írtam. A Délvidéken tartózkodván, több harcterületet szemrevételezés folytán megösmertem.

*
Ezeket s a rendelkezésre álló – ugyan bőséges, de még mindig hiányos – adat anyagot tanulmányozva, a dél-magyarországi hadszínhelynek eddig kevés részletességgel tárgyalt hadi eseményeit tanulmányszerűleg – s úgy vélem – tárgyilagosan megírva – adom át az olvasónak.

Szabadkán, 1901. szeptember hónapban.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
A Himalája arca Sári László 2,800 Ft 2 520 Ft
Kolozsvár és Torda város jogkönyve 3,400 Ft 3 060 Ft
Magyarságszimbólumok Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
A 10.000. éves magyar kontinuitás Michelangelo Naddeo 4,990 Ft 4 491 Ft
Repülőtér az Alpokalján Révész Tamás 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyar fegyver- és lőszerbiztosítás története Gáspár Tibor 5,600 Ft 5 040 Ft
Páncélgépkocsi-parancsnok Otto Henning 4,500 Ft 4 050 Ft
Jászsági honvédek a II. világháborúban - II. kötet Babucs Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^