Politika

Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat

Az antalli pillanat

Szűcs Zoltán Gábor

Könyv
LHarmattan kiadó, 2010
270 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632362786
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat
Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat
Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat
Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat
Szűcs Zoltán Gábor - Az antalli pillanat
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
• Miért vitatkoztak annyit a rendszerváltás idejének magyar politikusai Trianonról, a Horthy-rendszer restaurációjának veszélyéről, az 1945-1947-es koalíciós idők aktualitásáról, 1956 üzenetéről?

Az 1990-es évek elejének politikai szereplői - beszéljenek bár a köztársasági elnöki intézményről, a címerről, az önkormányzati rendszerről, a vezető kormánypárt belső viszonyairól, továbbá a jogállamiságról, a földkérdésről, a szociális ellátórendszerről, vagy bármi másról - rendre visszataláltak a történeti vitakérdésekhez.

Ez a jelenség régóta foglalkoztatja a politikatudomány művelőit, és visszatérő témája lett a demokratikus átmenet éveiről szóló elemzéseknek is. Mindennek ellenére a mai napig nem született monografikus igényű feldolgozás, amely igyekezett volna a historizáló politika jelenségét a maga komplexitásában értelmezni.

„Az antalli pillanat” ezt a hiányt pótolja, mégpedig rendhagyó módon. A nemzeti történelmet nem a szimbolikus politikai küzdelmek eszközeként, hanem a politikai vitákat strukturáló politikai nyelvként kezeli, olyan más, korabeli nyelvek alternatívájaként, mint a népi mozgalom révén ismerős etnoradikális, a reformközgazdászok, politológusok, szociológusok munkája nyomán kialakult szociologizáló vagy a rendszereket túlélve létező államrezon - nyelv.

A miniszterelnök Antall József pedig azért válhatott e könyv egyik főszereplőjévé, mert ő volt az, aki a leginkább koncepciózus módon igyekezett minden politikai kérdést lefordítani a nemzeti történelem nyelvére.
*
SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR (1979) politológus, a ME BTK Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje. Korábban magyar nyelv és irodalmat, esztétikát és összehasonlító irodalomtörténetet is tanult. 2010-ben védte meg disszertációját az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájában.

Szerkesztője a Századvég társadalom-tudományi folyóiratnak, a Miskolci Politikatudományi Évkönyvnek és a [posztmodern politológiák] könyvsorozatnak. 2009-ben a Magyar Politikatudományi Társaság elnökségének tagjává választották.

Érdeklődési és kutatási területe a diszkurzív politikatudomány, a hosszú XVIII. század politikai eszmetörténete és a rendszerváltás idejének magyar politikája. Több publikációja jelent meg ezekről a témákról.

*
„Az Antalli Pillanat” című ezen kiadványt a rendszerváltás, a demokratikus átmenet éveiről írt monografikus igényű, a historizáló politika jelenségét a maga komplexitásában értelmező, lehetőségeihez mérten minden politikai kérdést a nemzeti történelem nyelvére lefordítani törekvő antalli politizálás, annak megítélése és kérdéskörei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Mindenki-tudja ország Szerencsés Károly 3,100 Ft 2 790 Ft
Alkonyvidék J.M.Coetzee 2,990 Ft 2 691 Ft
Az elmélyedés metafizikai értelmezése Erdei Zoltán 4,000 Ft 3 600 Ft
Szertan Színia Bodnár Erika 3,200 Ft 2 880 Ft
Csalogányvadászok M Kiss Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Cseh Tamás Bérczes László 4,299 Ft 3 870 Ft
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség James Fitzjames Stephen 3,990 Ft 3 591 Ft
A finnugrista áfium ellen való orvosság Varga Csaba 2,200 Ft 1 980 Ft
Az elsöprő kisebbség Gerő András 3,500 Ft 3 150 Ft
Bukásra ítélt siker Magyar Bálint 2,520 Ft 2 268 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^