Hagyomány

Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk

Számítson a Haza teljes bizalommal ránk

Nagybaczoni Molnár Ferenc

Az 1848/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése

Könyv
Ordo Equestris kiadó, 2016
170 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789631255980
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk
Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk
Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk
Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk
Nagybaczoni Molnár Ferenc - Számítson a Haza teljes bizalommal ránk
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A személyes sorsok, különösen a közfeladatokat ellátóké, mindenképpen színesítik a történelem zajlásának nagy fordulatait, és az egymásra következő kisebb mozzanatok sorozatát, valamint az egyénekre le nem bontott száraz adatokat.

A történelem nélkülük, ők a történelem nélkül, nem értelmezhetők. Egy valamirevaló pályakép, az adott személy jellemzőinek és szorosabb tevékenységének időrendi felsorolásával párhuzamosan, elengedhetetlen, hogy tartalmazza a hozzá közvetlenül vagy közvetetten kapcsolható események és folyamatok, valamint az általános keretek legalább vázlatos leírását is.

A kiváló testvérpár, szabadságharcos parancsnok, - Márkosfalvi Szabó Ferdinánd alezredes és Károly őrnagy sorsának ecsetelése - szemléletesen példázza mindezt.

„Könyvünk, a két törzstiszt életútjának kötöttebb ismertetésén túl, leírást ad az erdővidéki szabadcsapatszervezésről, a két Tömösi csatáról és a bennük résztvevő csapatokról, az 1849. év június-augusztusában zajló székelyföldi harcokról, valamint Szabó Ferdinánd végső időszakbeli meghasonlásának, Gál Sándorral való szembefordulásának lehetséges okairól”.

A Tömösi-szorosban lezajlott harcokról, előzményeiről és utórezgéseiről gazdag irodalom áll rendelkezésre, de részleteiben ezek mindegyike bőségesen hagy kívánnivalót maga után.

„Ez alkalommal, mind a folyamatok, mind az egyes fejlemények, továbbá helyenként a társadalmi arculat taglalását önálló tanulmánynak beillően elvégezvén, abban a hiszemben is bocsátjuk szemlére, hogy a vonatkozó tévelygések eloszlatásához egynémely adalékkal szolgálhatunk.

A Márkosfalvi Szabó testvérpár - különösen Ferdinánd - eddig sem volt elzárva a 48-as küzdelmek és hagyományok iránt érdeklődök előtt, de hosszabb terjedelmű bemutatás még nem látott róluk napvilágot.

Könyvünkkel, amely a tudományosság kiemeIt szem előtt tartása mellett az ismeretek terjesztését is szolgálja, ezen állapot megszüntetését is elő kívánjuk segíteni.

Jelen kötet terjedelmes képanyaggal, név- és forrásjegyzékkel, helynévmutatóval, továbbá szép számmal válogatott, nagyrészt betű-hű forrásdokumentummal egészül ki”.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Akik gyerekek maradnak Papp-Für Lajos 3,900 Ft 3 510 Ft
Irodalom és normalitás 1,900 Ft 1 710 Ft
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Bagdy Emőke 3,150 Ft 2 835 Ft
Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban Bona Gábor 4,200 Ft 3 780 Ft
8 randi John M. Gottman 3,360 Ft 3 024 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
A szégyen birodalma Jean Ziegler 3,500 Ft 3 150 Ft
Nádas Péter Bazsányi Sándor 5,499 Ft 4 950 Ft
Rúnamágia Paul Schmidt 1,700 Ft 1 530 Ft
San Michele regénye Axel Munthe 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^