Népszerű Társadalomismeret

Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok

Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok

Czére Andrea

Könyv
Szépművészeti Múzeum kiadó, 2004
72 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb nagy méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok
Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok
Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok
Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok
Czére Andrea - Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
A Szépművészeti Múzeum 17. Századi Olasz Rajzai
Magyar és angol nyelven!
*
A 17. század, melyet csupán alkalmasabb elnevezés híján nevezünk a barokk évszázadának, termékeny sokoldalúságával, új műfajok kialakulásával, ellentétes stílusirányaival egyike a művészettörténet legváltozatosabb korszakainak.

Itáliát nagy múltra visszatekintő művészeti hagyománya, a reneszánsz óta szenvedélyesen tanulmányozott ókori emlékei és a reneszánsz nagymesterek, Raffaello és Michelangelo híressé vált alkotásai különösen vonzóvá tették egész Európa művészvilága számára.

Míg a történelem kiszolgáltatta a spanyol birodalomnak, melynek fennhatósága Milánóra, Nápolyra, Szicíliára terjedt ki, a függetlenségét megőrző Pápai Állam - az ellenreformáció mozgalmának irányítója - igyekezett összefogni a széttagoltan élő itáliai régiókat. Az általa kiépített új szerzetesrendek hálózata a tudomány és a művészet nemzetközi információ- és eszmecseréjének egyik fő közvetítője lett.

Rómán kívül Bologna és Firenze volt a század fő művészeti centruma, de mellettük jelentős szerepet kapott Milánó, Genova és Nápoly is. Az egyház egyetemes kulturális irányító törekvéseinek eredményeként Róma a keresztény világ fővárosává fejlődött, ahová nagyszabású városépítési és dekorálási munkák vonzották az itáliai és európai művészeket, előmozdítva ezzel a különböző nemzetek eredményei közötti kölcsönhatást.

*
Ennek kibontakozásához a műgyűjtemények is hozzájárultak: a 17. század a nagy képkollekciók és rajzgyűjtemények kialakulásának korszaka, s a rajzok értékelésének, szisztematikus feldolgozásának kezdete.
*
TARTALOM:

• A 17. századi olasz rajzművészet a budapesti gyűjtemény tükrében;

• A 17. századi olasz rajzgyűjtemény kialakulásának rövid története;

• A kiállított művek jegyzéke, rajzok;

• A kiállított művek jegyzéke, metszetek;

• Képek jegyzéke - Válogatott irodalom
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Szabadon választott Balsai István 3,000 Ft 2 700 Ft
A hunok öröksége Marácz László Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
A Magyar Szent Korona dolgairól Jéga Szabó Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában - 1968–1989 Bartha Eszter 3,600 Ft 3 240 Ft
A megbízható férfi Bedő Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Sinka ének Berecz András 5,950 Ft 5 355 Ft
Az erdélyi népművészetek albuma Podhorszky-Pálfi Sándor 1,250 Ft 1 125 Ft
A hold Németh Zsuzsánna 2,890 Ft 2 601 Ft
Elveszett tekercsek nyomában K.T.Zelenay 3,190 Ft 2 871 Ft
Amerika délibáb Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^