Történelem

Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)

Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)

Edvi Illés Aladár - Halász Albert

Könyv
Szabadkéz Kft. kiadó, 2011
200 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 8000000116437
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)
Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)
Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)
Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)
Edvi Illés Aladár - Halász Albert - Magyarország gazdasági térképekben 1920 (reprint)
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 980 Ft
Internetes ár: 7 980 Ft
A Szabadkéz Produkciós Iroda Kft. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával most (2011) jelentette meg reprint kiadásban a MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI TÉRKÉPEKBEN - 1920 című 148 oldalas térképalbumot.

Az eredetiként szolgáló mű 1920. júliusában, azaz a Trianoni Békeszerződés aláírása előtt jelent meg magyar-angol nyelven Emich Gusztáv magyar kir. kereskedelemügyi miniszter felügyelete alatt.

A térképalbum előszava az alábbiak szerint fogalmaz:

„Az első kiadás 1919. év végén jelent meg kevés példányszámban. A belföld és a külföld annyira érdeklődött a megjelent munka iránt, hogy új kiadás vált szükségessé. Ez a kiadás tetemesen bővebb az elsőnél: az előbbi 57 térképet, ez a kiadás pedig 74 térképet és 6 grafikont tartalmaz...

*
Megkíséreljük ebben a munkában Magyarország gazdasági viszonyainak térképekben való bemutatását, főleg a világháború előtti békeév (1913) adatainak felhasználásával, mivel azt hisszük, hogy az ország egyes vidékeinek gazdasági kapcsolódásairól legtisztább képet csakis a normális viszonyok ismerete adhat. (...)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 980 Ft
Internetes ár: 7 980 Ft
Vázlatok a magyar viselet történetéből Boncz Ödön 1,900 Ft 1 710 Ft
A szabadság reakciós harcosai Megadja Gábor 3,990 Ft 3 591 Ft
Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona I-IV. kötet ANTIKVÁR dr. Schack Béla 29,990 Ft 26 991 Ft
Újságcikkeim Tóth János 3,500 Ft 3 150 Ft
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel Norman Vincent Peale 7,990 Ft 7 191 Ft
A harag és a büszkeség Oriana Fallaci 3,490 Ft 3 141 Ft
Válogatott magyar mondák és népmesék Wass Albert 1,880 Ft 1 692 Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Zoltán 3,800 Ft 3 420 Ft
Az én jeles mondatom Mikszáth Kálmán 1,400 Ft 1 260 Ft
A vonzás törvénye Swami Panchadasi 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^