Irodalom

Zolnay László - Borostyán és bogáncs

Borostyán és bogáncs

Zolnay László

Egy XX. századi orvos emléktöredékei

Könyv
Night Child Bt. kiadó, 2003
260 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 2096321213685
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zolnay László - Borostyán és bogáncs
Zolnay László - Az elátkozott Buda - Buda aranykora
Zolnay László - Borostyán és bogáncs
Zolnay László - Az elátkozott Buda - Buda aranykora
Zolnay László - Borostyán és bogáncs
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Ez a kötet a XX. század húszas éveinek elején született magyar orvos visszaemlékezése, az általa fontosnak vélt élettöredékek, események, lépcsőfokok gyűjteménye, amely egy alkalom az átélt század mindennapi viszonyainak némi megismerésére, sőt, megítélésére.

Minden visszaemlékezés szubjektív. Nem független az egyén karakterétől, neveltetésétől. Ugyanakkor az objektivitásra való törekvés semmiképpen sem mellőzhető követelmény.

Amint az is fontos, hogy a szerző honnan, milyen környezetből, milyen körülmények közül, milyen adottságok birtokában vállalkozik az események leírására, adott esetben kritikai megítélésére.

*
A „Borostyán és Bogáncs” című ezen memoár olvasásával mindezek előrebocsátásával szegődjünk útitársul a hol simább, hol göröngyös úton haladó, nemegyszer botladozó, másszor derűs, olykor borús hangulatú, istenfélő, magyarságára büszke, tehát hazáját szerető XX. századi magyar orvosnak...
*
„Együtt éltem 75 évet a XX. századdal. Önéletrajzi írásommal visszatekintettem gyermekkoromra, szerettem volna megismertetni az olvasót közvetlen felmenőimmel, családommal, mintegy illusztrálandó a kort, és abban egy társadalmi réteg életét. Küzdelmeim és sikereim felvillantásával jelezni akartam, hogy az élet bizony küzdelem, melyben kudarcok és sikerek váltogatják egymást, de azt is, hogy a nehéz időkben a hit és a bizakodás átsegíti az embert a bajokon. Közben az idővel változik az ember gondolkodása és magatartása is. Kialakul a világnézete, Istenre, hazára és embertársaira vonatkozó nézeteinek összessége...”
*
TARTALOM:
I. Rész:
Bevezető
Család
Diákévek
Egyetemi éveim
Forradalom
Barátságokról, barátokról

II. Rész:
Bevezető - Emlékeim
(...) (...)
Szilánkok az „átkos” egészségügyéről

Zárszó - Fotóalbum
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Beavatás - Ádám bokra Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás Raffay Ernő 4,990 Ft 4 491 Ft
Gyerekszáj Kaptay Márta 2,900 Ft 2 610 Ft
Vezércsel Majtényi György 3,990 Ft 3 591 Ft
Orvosságos könyv 1677 Szerkesztette: S. Sárdi Margit 2,800 Ft 2 520 Ft
Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Nathaniel Katzburg 2,890 Ft 2 601 Ft
Atakám I. - Atakám története Jamasi Tomaj 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar élet magyar lélek Rozgics Mária 4,200 Ft 3 780 Ft
Arany János és Petőfi Sándor levelezése Korompay H. János szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Madách Imre Kerényi Ferenc 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^