Újdonság

Danczer Alfons - A mi hadseregünk

A mi hadseregünk

Danczer Alfons

Az Osztrák-Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók alatt

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2016
588 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155496370
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Danczer Alfons - A mi hadseregünk
Danczer Alfons - A mi hadseregünk
Danczer Alfons - A mi hadseregünk
Danczer Alfons - A mi hadseregünk
Danczer Alfons - A mi hadseregünk
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 100 Ft
Internetes ár: 7 735 Ft
Franklin Társulat Budapest - 1889.
„Az osztrák-magyar véderő növekedik, gyarapodik, évről-évre meg-megújul, és a lángoló hazaszeretet, a hű ragaszkodás legnemesebb őrerővé, vagy egy szóval: a szó legnemesebb értelmében azzá lesz, amivé hivatásszerűen lennie kell: »Kifelé paizs és kard, az országon belül a trón és a törvényes rend támasza«.”
*
Részlet a VIRIBUS UNITIS fejezetből:

A következő lapok írásban és képekben az osztrák-magyar véderő alkatát, szervezetét, berendezését, kiképezését, életfolyamát és harcztevékenységét ismertetik. E lapok szavaikkal a nagy közönséghez, a lakosság legtágabb köreihez, különösen a védköteles korhoz közeledő ifjúsághoz fordulnak, mert ebben nyugodnak azon erkölcsi és anyagi erők, melyek a monarchia egyetemes véderejében hatalommá alakulnak.

A mi mai hadseregünk egy fény- és dicsőségben gazdag, sok százados múltnak büszke örököse. Ott, hol éjszakon a zordon Belt tengerárjait a sirály kerülgeti, le egészen délig, hol Sicilia halmain árnyas olajkertek illatoznak; és ott, hol a Szajna partjait zöldülve övezik a dús vetések, messze odáig hol az orosz sivatagot a szemfárasztó hómezők borítják: hadseregünk zászlói mindenütt győzedelmesen és diadalmasan lobogtanak! - És ha néha a hadi szerencse szeszélyes istennője fegyvereinktől elfordult és a balsors sötét szárnyai suhogtak a földre hajlott zászlók fölött: mindig akadtak erős karok, melyek tépett zászlóinkat föl-fölemelték és újra a dicsőség fényével övezték.

E monarchia évlapjaiban a történet múzsája nehéz küzdelmekről és súlyos megpróbáltatásokról tesz tanúságot...

*
„A Mi Hadseregünk” című ezen kiadványt az 1889-ben először kiadott kötetből az osztrák magyar véderővel kapcsolatos ismereteket, eszmeiséget és szellemiséget, szervezetét, berendezését, kiképezését, életfolyamát és harctevékenységét megismerni akaró, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, a kötetből vett alábbi gondolatok jegyében:

„Hogy miképp végzik a hadseregnek egyes részei, amelyek a monarchia véderejét alkotják, eme terhes és nehéz munkát - mikép készítik elő békében a hadi sikert, - és mikép teljesítik egyidejűleg az említett nevelő és erkölcsnemesítő hatásukkal a rájuk háruló culturális feladatokat, mikép alkalmazzák az emberek legnemesebb erőit a legnemesebb javak oltalmára: mindezt hadd mondják el írásban és képekben a következő lapok.

A nemes eszmék iránt fogékony keblek meg fogják érteni...
Bizalmam az ősi erényben!
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 100 Ft
Internetes ár: 7 735 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
Teljes napfogyatkozás DVD Agnieszka Holland 3,500 Ft 3 150 Ft
Sztálin ANTIVÁR Béládi László - Krausz Tamás 2,990 Ft 2 691 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból IV. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
A kijelentés néma tanúi Medgyessy László 3,990 Ft 3 591 Ft
Hungarikumok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Csakra-gyógyászat Ladányi Lóránt 2,100 Ft 1 890 Ft
Harag és elfogultság nélkül Pergel Antal 3,500 Ft 3 150 Ft
A mohácsi csata Ortvay Tivadar 1,900 Ft 1 710 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^