Régi magyar mondák-Lengyel Dénes-Könyv-Helikon-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Lengyel Dénes - Régi magyar mondák

Régi magyar mondák

Lengyel Dénes

Könyv
Helikon kiadó, 2019
536 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634793564
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 3 799 Ft
Megtakarítás: 5%
Online ár: 3 609 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Lengyel Dénes - aki a nagy mesemondó Benedek Elek unokája - eme könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Jókai Mór, Benedek Elek, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. A teljes régi magyar mondavilágot egyetlen kötetben dolgozta fel: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat, egészen a Mátyás királyról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv történeteket semmiféle történelmi és néprajzi anyaggal nem keverte. Írásain érződik a hiteles forrásmunkák, a krónikák és a népmondák jellegzetes stílusa. A kötetet magyarázó, okos utószó és bőséges, betűsoros jegyzet zárja le – ezekből sok mindent megtudhatunk a mondák forrásairól, a történelem minduntalan felbukkanó mozzanatairól, a mondák hőseiről. A hun időktől egészen Mátyás koráig tartó történelmi ív alatt másfél száznál is több monda, adoma, krónikatöredék adja vissza hűen és hitelesen a teljes magyar mondavilágot...

Lengyel Dénes - aki a nagy mesemondó Benedek Elek unokája - eme könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Jókai Mór, Benedek Elek, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei.

Nem hasonlítható Komjáthy István „Mondák könyve” című, hét kiadásban közkézen forgó művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis ebben az egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat, egészen a Mátyás királyról szóló történetekig.

Megőrizte a mondák hangját, a naiv történeteket semmiféle történelmi és néprajzi anyaggal nem keverte. Írásain érződik a hiteles forrásmunkáknak, a krónikáknak, és a népmondáknak a jellegzetes stílusa.

A kötetet magyarázó, okos utószó és bőséges, betűsoros jegyzet zárja le – ezekből az érdeklődő olvasó sok mindent megtudhat a mondák forrásairól, a történelem minduntalan felbukkanó mozzanatairól, a mondák hőseiről.

*
A „Régi Magyar Mondák” című eme kiadványban a hun időktől egészen Mátyás koráig tartó történelmi ív alatt másfél száznál is több monda, adoma, krónikatöredék adja vissza hűen és hitelesen a teljes magyar mondavilágot...
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

Hun-Magyar Mondák:
A magyarok eredete - A csodaszarvas - Attila, a hunok királya - Isten kardja - Attila leleplezi az orrgyilkosokat - Attila lakomája - Attila hadjáratai - Attila király Páduában - Attila és az özvegyasszony - Attila és a mutatványosok - Réka királyné sírja - Attila kezesei - Attila halála és temetése - Attila fiai

A Honfoglalás és a Kalandozások Mondái:
Csörsz árka - A vérszerződés - A honfoglalás - A fehér ló mondája - A magyarok Szent Gallenban - A gyászmagyarok - Lehel kürtje - Botond legyőzi a görög óriást - Sarolta fejedelemasszony

Az Árpád-házi Királyok Mondái:
A magyar Korona - András vitéz - Szent István király hadjáratai - Szent István király intelmei - Gellért püspök iskolája - A Korona és a kard - A magyarok visszatérnek őseik hitére - László herceg megmenti az elrabolt magyar lányt - A besenyők megtámadják Magyarországot - Salamon árulása - Szent László király csodatételei - Bánk bán - A magyarok és a kunok viszálykodása - Tatár világ Magyarországon - Szent Margit legendája - Kun László szembeszáll az egyházzal

A Vegyesházi Királyok Mondái:
I. Károly király legyőzi Csák Máté seregét - Lajos király medvevadászata - Pokoljáró Tar Lőrinc - A parasztháború - Beckó vára - Toldi Miklós párviadala - A prágai kaland - Az életmentő király - A nápolyi hadjárat - A bakfitty - Hervoja bosszúja

Mondák Hunyadi Jánosról:
Hunyadi János eredetéről és nemzetségéről - Hunyadi János ifjúsága - Hunyadi János bujdosása - Nándorfehérvár ostroma - Hunyadi János halála - Hunyadi László és Cillei Ulrik párviadala - Hunyadi László halála

Mondák Mátyás Királyról:
Mátyást királlyá választják - Mátyás király és Frigyes császár - Mátyás király háborúi - Mátyás király megbünteti a pártütőket - Mátyás király visszaszerzi a Koronát - Magyar Balázs hazatérése - Mátyás vezérei legyőzik a törököt - Budán csak egyszer volt kutyavásár - Mátyás király és a huszár - A fakard

Szegedi Mátyás-Mondák:
Mátyás király és a szőlőmunkások - Mátyás király és a kolozsvári bíró - Mátyás király és a török basa - Toldi nagy ereje - Mátyás, a világ királya

Utószó - Időrendi Tájékoztató
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés