Újdonság

Fricz Tamás - A felülírt demokrácia

A felülírt demokrácia

Fricz Tamás

Közép- és Kelet Európa politikai rendszerei, illetve a globális elit és a nemzetállamok közötti törésvonal a 21. században

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2019
228 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9788081600661
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Fricz Tamás - Az árok két oldalán
Fricz Tamás - Következményekkel vagy következmények nélkül?
Fricz Tamás - Én, mint blogger
Fricz Tamás - ...és mégis következmények nélküli ország?
Fricz Tamás - Alkalmazott demokráciák
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
E könyv megírására két szándék inspirált. Egyfelől az, hogy az új, közép- és kelet-európai demokráciákról - ezen belül különös tekintettel Magyarországról - szülessen egy olyan újabb, összehasonlító politikatudományi munka, amely nem a nyugat-európai tudományos közegből kerül ki, hanem amelyet közép-európai kutató ír, közép-európai és magyar megközelítésből.

Szülessen egy olyan elemzés, amely nem kívülről, külső szemmel íródik meg, nyugati szemléletmód és kiindulópontok szerint, hanem belülről: de nem kidobva a bevált nyugati módszereket, hanem megtermékenyítve, ha kell, megújítva azokat a régió bennszülöttjeinek látásmódjával, érzékenységéivel és helyismeretével...
*
Tartalom:

ELŐSZÓ - BEVEZETŐ

1. Módszertani alapvetés;
2. Stabilitás kritériumok - mitől és mennyire demokrácia?

3. A közép- és kelet-európai demokráciák stabilizálódásának elemei: változatosság és kiegyensúlyozatlanság;
(Az átmenet a kommunizmus-szocializmusból a demokráciába - Az új, demokratikus alkotmányok létrejötte - Intézményi jellemzők: kormányzati rendszerek Közép- és Kelet-Európában - Föderalizmus-unitarizmus - Népszavazás mint a közvetlen demokrácia megjelenése - Választási rendszerek Közép- és Kelet-Európában - Pártrendszerek Közép- és Kelet-Európában - Civil társadalom /hiánya/ és Állampolgári politikai kultúra /hiánya/ Közép- és Kelet-Európában - Az Európai Unióba való belépés mint külső hatás szerepe a demokratikus konszolidációra Közép- és Kelet-Európában - Többségi és konszenzuális demokrácia: mennyire alkalmazható a Lijphart-tipológia Közép- és Kelet-Európában? - Rövid összegzés)

4. Magyarország példája: egy különleges eset;

5. Mik a demokratikus stabilitás kritériumai?
(Mögöttes befolyásoló tényezők, elitek szándéka és motivációi, eredmény, az intézmények karaktere, minősége)

6. Nyugat- és Közép-Európa: organikus és alkalmazott demokráciák;
7. A 21. század globális kihívása: a „felülírt” demokrácia;
IRODALOMJEGYZÉK

*
A »Felülírt« Demokrácia című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik alapvetően arra keresik a választ, hogy a diktatúrától megszabadult közép- és kelet-európai országokban mennyire stabilizálódtak a bevezetett demokratikus rendszerek, illetve milyen sajátosságokat mutatnak fel a nyugati demokráciákkal való összevetésben...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
Tojásbábok Gulázsi Aurélia (szerk.) 1,195 Ft 1 076 Ft
Küzdelem a kommunizmus ellen Sujánszky Jenő 2,500 Ft 2 250 Ft
A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása (új kiadás) Sean Covey 3,500 Ft 3 150 Ft
Hair DVD Milos Forman 4,990 Ft 4 491 Ft
Pannon enciklopédia - Magyar ipar- és technikatörténet 9,900 Ft 8 910 Ft
A magyar honvédség a második világháborúban Ungváry Krisztián 4,500 Ft 4 050 Ft
Az ókori kelet nevelése Bognár László 2,990 Ft 2 691 Ft
Az igazság az utcán hever Udvarhelyi Éva Tessza 2,900 Ft 2 610 Ft
A Lehel-kürt Csajághy György 2,500 Ft 2 250 Ft
Hungary Spa 360 Varga Zsolt 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^