Újdonság

Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában

Mágia és mitológia Babilóniában

Volkert Haas

Démonok, boszorkányok és ráolvasópapok

Könyv
LHarmattan kiadó, 2019
222 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634143437
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában
Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában
Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában
Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában
Volkert Haas - Mágia és mitológia Babilóniában
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 790 Ft
Babilónia volt a neve az ókor végén Dél-Mezopotámiának – a mai Irak középső és déli részének –, amelynek az Óbabiloni Birodalom korától a hellénizmus idejéig Babilon volt a legjelentősebb városa, szellemi központja. Területe a Perzsa-öböltől az Eufrátesz és a Tigris alsó folyása mentén Máriig, illetve Asszíriáig terjedt.

Asszíria ókori történelmi régió volt Észak-Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz felső szakasza között. Asszíria Assur városáról (rajta keresztül pedig Assur istenről) kapta a nevét, amely az itt kialakuló asszír államok egyik legfontosabb városa, és hosszú ideig fővárosa volt. Jórészt független államként állt fenn. Óriási jelentősége volt az egész közel-keleti térség történelmének alakulásában. Ma Irak része.
*

„Nem férfiak és nem nők, olyanok, mint a süvítő vihar. Nincsenek feleségeik, nem tudnak gyermekeket szülni, nem ismernek sem irgalmat, sem részvétet. Nem hallgatnak sem imákra, sem pedig könyörgésre. Olyanok, mint a hegyekben felnőtt vadlovak...”
*
Volkert Haas, a berlini Freie Universität egykori professzora, a mezopotámiai és a hettita vallástörténet világszerte elismert szakértője, ebben a kötetben a szélesebb közönség számára, olvasmányos módon foglalta össze a Folyóköz hitvilágának egyik legfontosabb vonását, a démonhitet, és az ártó szellemek ellen való védekezés különböző módozatait.

Babilóniában és Asszíriában a balsorsot, a természeti csapásokat és a betegségeket olyan gonosz démonokkal kötötték össze, akik az emberi világot körülvevő elhagyott területekről, távoli hegyekből, járhatatlan mocsarakból és a kietlen pusztaságból támadnak. Távoltartásuk, elhárításuk a nagy tekintélyű szakemberek, a ráolvasópapok legfontosabb feladata volt. Ebben az istenek, és azok a védő démonok segítettek, akiket az istenek legyőztek és saját maguk mellé állítottak.

Ezeknek a harcoknak a történetét mítoszok sora örökítette meg. De ugyanilyen veszélyesek voltak az ellenséges varázslók és varázslónők is - velük is fel kellett venni a harcot.

Nagy számban maradtak ránk olyan sumer és akkád nyelvű ékírásos szövegek, amelyek nem csak az elhárítás során használatos formulákat őrizték meg, hanem arra is utasításokat adnak, hogy hol, mikor és milyen eszközökkel kell végrehajtani a védelmező mágikus rítusokat.

*
A „Mágia és Mitológia” című ezen kiadvány ebbe a világba nyújt betekintést, megvilágítja a mezopotámiai ember félelmeit és aggodalmait. Felvázolja azokat a módszereket, amelyek segítségével szembeszállt a világ ijesztő jelenségeivel és megőrizte sorsa jobbrafordulásába vetett reményét.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 790 Ft
Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből Kocsis L. Mihály 5,300 Ft 4 770 Ft
Lelki evolúció XVII. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Bach és az antianyag Pardi Anna 2,400 Ft 2 160 Ft
F..k it! B...a meg! Átdolgozott kiadás John C. Parkin 2,690 Ft 2 421 Ft
Bábeli adományok Suhai Pál 2,490 Ft 2 241 Ft
Egy pápa arcai Alfonzo Aquilar 2,790 Ft 2 511 Ft
Hálózatok bűvöletében Csermely Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
A kövérség és kísérőbetegségei Rodé Magdolna 2,900 Ft 2 610 Ft
A szív imái Lorna Byrne 2,990 Ft 2 691 Ft
Bűbájos gyilkosok Agatha Christie 2,699 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^