Újdonság

Bánhegyi Ferenc - A három Trianon

A három Trianon

Bánhegyi Ferenc

A magyar nép zivataros évszázada (1920-2020)

Könyv
Unicus kiadó, 2019
196 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155084669
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - A három Trianon
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - A három Trianon
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
• Melyek a nemzetünket, országunkat szándékosan tönkre tevő Trianonok?

• Miről szól tehát „A Három Trianon?”
*
Az első természetesen a Nagy Háborút követő békediktátum, az 1920. június 4-én megkötött úgynevezett Trianoni Béke. Ez olyan végzetes csapást mért Magyarországra, amit száz év elteltével sem hevert ki a magyarság jelentős része. A tragikus békekötés helyszíne Párizs volt.

A második történelmi tragédiát a Második Világháború után szenvedte el Magyarország. A nagy kínnal, keservvel, példátlan áldozatok árán részben visszaszerzett magyar lakta területeket 1947. február 10-én a nagyhatalmak egy tollvonással újra elvették tőlünk. Az újabb békekötés helyszíne szintén Párizs volt.

A harmadik Trianon részben elkerülhető lenne, ha Nyugat-Európa értéket és irányt tévesztett vezetői és – az egyoldalú tömegtájékoztatás következtében elhomályosult tudatú – szavazó polgárai nem követnek el végzetes hibát. Napjainkban reményt ad, hogy számos országban megerősödtek azok a pártok, politikai, társadalmi közösségek, amelyek a nemzeti értékeket, a kereszténységet, a családot, összességében az ezeréves európai kultúrát tartják a legfontosabbnak, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy ez a harmadik Trianon se Európában, se Magyarországon ne következzen be.

Helyszíne Brüsszel, illetve az Európai Unió országai.

*
„Egy alapvető tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nevezetesen azt, hogy 1920-ban Magyarországot példátlan módon, igazságtalanul, gyűlölettől vezérelve szétdarabolták.

Aki nem ebből az alaptételből indul ki, az felsorakoztathat bármilyen történelmi bizonyítékokat, levezethet bármilyen logikusnak tűnő, tetszetős elméleteket, tévúton jár.

Elő kell hoznunk harmadszor is azt a tételmondatot, ami így szól: »Magyar Az, Akinek Trianon Fáj!«”
*

* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
Jó energiák, jobb élet Vex King 3,990 Ft 3 591 Ft
A háború titkos csatái Horváth József 3,490 Ft 3 141 Ft
Mikrofonpróba Rácz Stefán Tibor 3,299 Ft 2 970 Ft
Felvidékünk - Honvédségünk Matolay Géza (szerk.) 5,700 Ft 5 130 Ft
Meztelen szerelem Francoise Prévost 2,490 Ft 2 241 Ft
Jászi Oszkár naplója 1919-1923 2,800 Ft 2 520 Ft
Budapest elárulva v. Gorka Pál 2,480 Ft 2 232 Ft
Pósa Lajos emlékezete Homoly Erzsébet (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak Gary Chapman 2,990 Ft 2 691 Ft
A párttitkár halála Takács Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^