Újdonság

 - Szeretet és szolgálat

Szeretet és szolgálat

Szent Pál bölcsességei

Könyv
Lazi kiadó, 2019
144 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632674551
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Pál apostol vagy Szent Pál (a katolicizmusban), az őskereszténység kiemelkedő egyénisége; a tizenharmadik apostol.

A kilikiai Tarsusban született i. sz. 5-ben vagy 8/10-ben. A farizeusnak nevelt Saul néven ismert fiatalember a keresztények kegyetlen üldözője lett. Ám egy alkalommal a damaszkuszi úton látomása volt, amelynek hatására kereszténnyé vált, s nevét is Saulból Paulusra, azaz Pálra változtatta. Ettől kezdve az új vallás leghevesebb és legbefolyásosabb védelmezőjeként terjesztette a kereszténységet, a Római Birodalomban, a misszionáriusi útjain. Hozzá mérhető jelentős szerepet senki nem játszott a kereszténység elterjesztésében.

Hatása három tényezőben mérhető: 1. misszióinak sikere; 2. az Újszövetség fontos részeit alkotó írásai; 3. szerepe a keresztény teológia kifejlődésében.
*
Tehát az eredeti nevén Saulus, majd Szent Pál Krisztus üldözőjéből lett a Megváltó elkötelezett követője.

Apostolként szinte az egész akkor ismert világot bejárta, hirdetve Krisztus tanításait.

A korai keresztény gyülekezetekhez írott levelei jelentős részét képezik az Újszövetségnek.

*
A „Szeretet és Szolgálat” című ezen kiadvány ezekből a levelekből válogat tanulságos, megszívlelendő mondásokat, amelyek a mai kor hívő és nem hívő emberei számára is útmutatást jelentenek az életben való eligazodáshoz.
*
„Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományhoz. Hiszen tudjátok, hogyan kell minket követni”.
*
„Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit... Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre...”
*
„Feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszul a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel”!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Püthagorasz számmisztikája 2,100 Ft 1 890 Ft
A Szent Korona Varga Tibor 4,990 Ft 4 491 Ft
A lélek ötven angyala Anselm Grün 2,690 Ft 2 421 Ft
...mert Isten megszólított Veres András 1,500 Ft 1 350 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel Norman Vincent Peale 7,990 Ft 7 191 Ft
Mindennap hazajöttem Szabó Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Az emberiség fejlődése és Krisztus megismerése Rudolf Steiner 2,900 Ft 2 610 Ft
Állat és angyal között Wolfgang Kuhn 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^