Újdonság

Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.

Vakvágány 2.

Horváth Gergely Krisztián (szerk.)

A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években

Könyv
Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadó, 2019
644 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634161783
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.
Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.
Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.
Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.
Horváth Gergely Krisztián (szerk.) - Vakvágány 2.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
A szovjetizálás 1948-ig tartó bevezető időszaka, majd a Kádár-kor megszilárdulása közé eső másfél évtizednek számos olyan rendszerspecifikus ismérve van, amelyek egyértelműen jelzik, hogy 1956 nem jelentett azonnali cezúrát.

A restaurálódó diktatúrának a társadalom minden csoportját széles körben sújtó újraintézményesülése az egyszerű emberek számára is azonos jelenségeket mutat a forradalom előtti évek gyakorlatával.

A vidéki társadalom életére fókuszáló kutatásaink egyértelműen igazolták a párhuzamokat, pontosabban a kontinuitást. Elég itt felidéznünk, hogy a Magyarországon létezett szocializmus önmeghatározása szerint is politikai diktatúra volt. A pártállam döntéshozói őszintén felvállalták, hogy a dolgozók ügyének elárulását, a törvény a legszigorúbban bünteti. Az 1956-os forradalom így nemcsak az azt megelőző évtized elnyomására adott katartikus válasz, hanem az ezt követő megtorlás révén a továbbra is kontinuus, sztálini jellegű hatalomgyakorlás megnyilvánulása.

Mégis, 1956 az elbukása ellenére is egy sikeres forradalom volt, mert a társadalom általa egyértelmű jelzést adott a tűréshatárról, s a Kádár-rezsim ennek tanulságaival, tehát az ellenállás mértékével szembesülve volt kénytelen egy új modus vivendi, azaz a különböző érdekek áthidalására, egymás melletti létezésének kialakítására 1963-at követően.

*
A „Vakvágány” kifejezés főcímbe emelésével kapcsolódunk a Magyar vidék a 20. században című sorozat első, „Váltóállítás” címmel 2017-ben megjelent kötetéhez.

„Ily módon is szeretnénk érzékeltetni, hogy az 1945. évi váltóállítás 1948-at követően egyértelműen zsákutcát - vagy, maradva a vasúti metaforánál: vakvágányt - jelentett a hazai vidéki társadalom számára... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
Csehország Pálffy István 3,490 Ft 3 141 Ft
Szakállszárító Juhász Gyula 1,400 Ft 1 260 Ft
Sötétség délben Arthur Koestler 3,499 Ft 3 150 Ft
Rebecca nyomában Eoin Dempsey 3,499 Ft 3 150 Ft
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése Hóman Bálint 2,200 Ft 1 980 Ft
XIV. Erik August Strindberg 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban Kocsis Aranka 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar másik Gerő András 2,900 Ft 2 610 Ft
NGO - Titkos akták F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar lélek magyar forma ANTIKVÁR Makovecz Imre Melocco Miklós Szörényi Levente 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^