Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Antropológia, Őstörténet

Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt

A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt

Békefi Remig

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2010
68 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 8000000114983
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt
Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt
Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt
Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt
Békefi Remig - A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Dudapest
Kiadja Dukász Mihály - 1901.
*
„Szent István még a keresztény rabszolgák felszabadítását sem írhatta elő. De mivel lelkét keresztény szellem hatotta át, a felszabadítás ügyében szívesen közremunkált. Ezért rendeli el, hogy ha valaki saját rabszolgáit ... csupa könyörületességből felszabadítja, halála után senki se merészelje azokat ismét rabszolgaságra vetni”.
*
„Rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt” czímen érdekes értekezése jelent meg Békefi Remignek.

„A kis füzet, mely a M. Tud. Akad. kiadásában jelent meg, az „Értekezések” közt összefoglalja mindazon emlékeket, amelyek a rabszolgákra vonatkozólag Árpád kori forrásainkban találhatók. Legelőbb is rámutat azokra a bibliai valláserkölcsi elvekre, melyek a rabszolgák ókori felfogásban rejlő helyzetét megingatták, s így előkészítették annak a felfogásnak kifejlődését, hogy a rabszolgaság nem nélkülözhetetlen intézménye a társadalomnak.

Azután szól a honfoglaló magyarok rabszolgáiról, s hogy ezek és a szolganépek között a mindkettőre használt közös „servi” kifejezés mellett sokszor igen nehéz megállapítani a különbséget.

Kimutatja, hogy az egyház nagy különbséget tett a keresztyén és pogány rabszolgák között. Szól első királyaink törvényes intézkedéseiről a rabszolgák felszabadítására vonatkozólag. A rabszolgák felszabadításának oka igen különböző volt. De az indító ok legtöbb esetben vallásos, melynél fogva a felszabadítók lelki üdvösségöket emlegetik. Vannak azonban más okok is. Így okul szolgál a szolgálati érdem és hűség.

A felszabadítás azután nem mindenkor feltétlen, hanem sokszor bizonyos körülmények beálltához van kötve. Emlékezik azután értekező az ún. részletes felszabadításról, amidőn a felszabadított rabszolga a személyére nézve szabaddá lett ugyan, de időnként bizonyos adományozásra vagy szolgálatra volt kötelezve. Ezek voltak az ún. torlók.

Miután ezek különféle változatait felmaradt emlékeink alapján példákkal illustrálja, a rabszolgák helyzetét és jogi viszonyait fejtegeti. A magyar rabszolgát éppen úgy birtoknak tekintették, mint akár az erdőt, szőlőt és halastavakat, de bár a rabszolgát vagyonnak nézték és a lóval, szarvasmarhával együtt emlegették, mégis a törvény oltalmazta. Majd szól a rabszolgák házasságáról, rabszolga-lopásról stb.

Azután a szökevény rabszolgák eseteit tárgyalja, és a rájuk vonatkozó törvényes intézkedésekről emlékezik. A rabszolgák büntetését sorolja aztán. A büntetés nemei a megvesszőzés, bírságolás és testi megcsonkítás. A rabszolgák számának szaporodása első sorban a természetes úton történt, mert a rabszolgának ivadékai is rabszolgák voltak. De gyakori volt az eset, hogy valaki büntetésből lett rabszolgává. Szaporodtak a rab-szolgák adás-vevés útján. Csehországból már a XI. század első felében került hozzánk vétel útján rabszolga.

Nagyon megszaporodott ez úton a rabszolgák száma a XIII. század elején, a midőn keresztyén rabszolgákat is árultak, amit törvényes tilalom nem tudott megakadályozni. A rabszolgák ára különféle volt s egy rabszolgát átlag 3 márkán számították...”
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Közel Európa távol 3,990 Ft 3 591 Ft
Hunyadi 9. - Isten árnyéka Bán Mór 3,499 Ft 3 150 Ft
Irigység, kibeszélés, rosszindulat Almási Kitti 3,360 Ft 3 024 Ft
Hatalom és terror Noam Chomsky 3,300 Ft 2 970 Ft
A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata Dr. Henkey Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Árpád háza Pusztai János 4,900 Ft 4 410 Ft
Vér tapad a kezünkhöz? Pawel Lisicki 2,900 Ft 2 610 Ft
Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról Gustavo Massoneri 3,600 Ft 3 240 Ft
Pitypangtánc B. Czakó Andrea 3,699 Ft 3 330 Ft
A pokol tanúja Vujity Tvrtko 5,000 Ft 4 500 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^