Újdonság

Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala

A magyar történelem vezérfonala

Vattay Ferenc

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2015
174 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala
Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala
Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala
Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala
Vattay Ferenc - A magyar történelem vezérfonala
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 400 Ft
Eredeti kiadás: Torontó, 1986

A kötet a magyar történelmet tekinti át, a dicsőséges és a szomorú lapjait egyaránt. Kevés olyan nép van, amely annyi katasztrófát élt túl, mint a magyar...

„A két szerencsétlen kimenetelű világháború következtében a magyar nép egyharmada a trianoni országhatárokon kívül él. Vagy az utódállamokban, kettős elnyomás és üldöztetés alatt, vagy mint emigránsok és azok leszármazottai a világ különböző országaiban. Rajtuk múlik, hogy ez a körülmény a jobb sorsra érdemes magyar nép számára értékes és eredményes szolgálatok forrása lehessen - a jobb és igazságosabb jövő érdekében...”
*
A kötet TARTALMA:

• ŐSTÖRTÉNETÜNK:
(Magyarország a honfoglalás előtt - A magyar nemzet kialakulása - A vérszerződés - A Kárpát-medence lakói a honfoglalás előtt - A honfoglalás - Árpád ősei és a fejedelmek - Árpád, mint államférfi és hadvezér - Magyarország a honfoglalás után)

• AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA (972 - 1301):
(Zavarok Szent István halála után - A központi hatalom megszilárdulása - Küzdelmek a koronáért - Szövetség Bizánccal - A rendi állam kialakulása - A második honalapítás - Az Árpád-ház utolsó királyai - Összefoglalás)

• VEGYES-HÁZI KIRÁLYOK KORA (1301 - 1526):
(A Hunyadiak kora - A hanyatlás kora - Az ország három részre szakad - Összefoglalás)

• A HABSBURG-HÁZI KIRÁLYOK KORA (1526 - 1780):
(Kulturális események a XVI. század folyamán - Összefoglalás - Magyarország a XVII. században - Összefoglalás - Magyarország a XVIII, században - Rákóczi szabadságharca /1703 - 1711/ - Összefoglalás)

• A HABSBURG-LOTHARINGIAI-HÁZI KIRÁLYOK KORA /1780 - 1918/:
(A 48-as márciusi forradalom előzményei és a szabadságharc - Összefoglalás)- A kiegyezés - Az első világháború - Összefoglalás)

• Események az első és második világháború között;
• Az elveszett országrészek részleges visszatérése;
• Magyarország a II. világháborúban;
• Események a II. világháború után;

• UTÓSZÓ
• FÜGGELÉK:
(Hun-avar-magyar rokonság - István király kardjáról /László Gyula/ Eredetmondáink) - Őstörténetünk /Ladányi Domokos/ - A magyarság uralkodói és államfői - Vármyegyéink /Szent István idejében alapított 39 vármegye - Magyarország 63 vármegyéje 1918 előtt - Horvát-Szlavón-Dalmátország 8 vármegyéje 1918 előtt - A trianoni Csonka-Magyarország 25 vármegyéje - Magyarország 19 vármegyéje 1960-ban/)

*
„A Magyar Történelem Vezérfonala” című ezen kiadványt a magyar nemzet történetét megismerni akaró, a világ bármely táján élő magyaroknak ajánljuk, hogy legyenek hű polgárai hazájuknak, és a külhonban pedig szüntelenül „gondoljanak arra a népre is, ahonnan elődeik jöttek, és azon a helyen, ahol állnak, legyenek szószólói népünk igazságának”.

Ajánljuk mellé:
A magyarság igaz őstörténelme
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Az időkód
Pogány Biblia és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 400 Ft
Istennel, a Hazáért Székely András Bertalan 2,800 Ft 2 520 Ft
Szabó Dezső nemzetszemlélete Kovács Dávid 3,200 Ft 2 880 Ft
Viharlovasok - Porladó szövetség Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
1956 Kezében szabadság 1,956 Ft 1 761 Ft
Vallások a pogány Bulgáriában Cvetelin Sztepanov 2,490 Ft 2 241 Ft
A Mohácsi csata (1526) másképpen Botlik Richárd - Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
A középkori székely művészet kérdései Entz Géza 1,000 Ft 900 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Zarándoklat az atyai házba Böjte Csaba 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^