A Ma feladott küldeményeket a GLS holnap, azaz szombaton kézbesíti!

Filozófia

Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története

A transzcendentális illúzió keletkezése és története

Czétány György

Könyv
LHarmattan kiadó, 2015
180 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634140450
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története
Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története
Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története
Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története
Czétány György - A transzcendentális illúzió keletkezése és története
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
Transzcendentális = természetfeletti, érzékekkel nem észlelhető. A ​jelen könyv egy transzcendentális kritika kifejtésének a kísérlete.

A kritika alapvető tárgya a valóság valamely szintetikus elvének egyoldalú használata, a többi háttérbe szorítása, illetve elfedése által. Egy transzcendentális elv ugyanis annyiban tekinthető látszatnak, amennyiben kizárólagos elvként jelenik meg, mint ami egymagában konstituálja (megalkotja, létesíti) a valóság teljességét.

A transzcendentális illúzió keletkezésének alapja tehát valamely szintetikus elv egyoldalú használata, míg a kritika feladata e használat felmutatása. Ám ha a kritika következetes akar lenni, akkor csak úgy képes igazán felmutatni valamely princípium egyoldalúságát, ha - amennyire megszerzett tudásából és gondolkodóképességéből telik - megpróbálja feltárni a valóság valamennyi legalapvetőbb szintetikus elvét.

A transzcendentális kritika további feladata annak felmutatása, hogy a különböző korokban jellemzően mely szintetikus elvek váltak és válnak egyeduralkodóvá az aktuális valóság konstituálásában...

E kritikai attitűd talapzatán a történelemfilozófia abban az esetben lehetséges, ha az egyes szintetikus elvek dominánssá válása a történeti időben jól körülhatárolható társadalmi formáknak feleltethető meg.

*
Az így kapott történet nem több, de nem is kevesebb, mint a valóságot konstituáló szintetikus elvek (egyoldalú) használatának története, vagyis a transzcendentális illúzió története...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
Az inkvizíció Petrányi Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Sinka ének Berecz András 5,950 Ft 5 355 Ft
A bizantinizmus és a szlávság Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev 3,200 Ft 2 880 Ft
A sátán emlékiratai Hauff, Wilhelm 2,400 Ft 2 160 Ft
Az apartman Danielle Steel 2,399 Ft 2 160 Ft
Autista a gyermekem Mocsonoky Anna 3,500 Ft 3 150 Ft
Organon Samuel Hahnemann 2,400 Ft 2 160 Ft
800 kalóriás böjtdiéta Dr. Michael Mosley 3,500 Ft 3 150 Ft
Balatoni impressziók Kovács Emőke 4,500 Ft 4 050 Ft
A társadalmi kérdés Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^