A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet

Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet

Bizoni Károly

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
104 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797651
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet
Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet
Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet
Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet
Bizoni Károly - Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 755 Ft
A kötet az 1845-ös kiadás reprint változata.

Szerkeszté MISKOLCZON 1844. január 9-én Bizoni Károly, Több T. N. Vármegye Táblabírája.
*
Az alábbi szavakkal vezeti be a könyvét:

Magyarok emléke, vagyis: ázsiai utazás helyett, több ezer esztendők alatti történetírók nyomán, Ázsia öszves bejárásának, s a magyar nemzet, és sajátságai lényeges ismeretének, egyszersmind a ki nem költözött magyarok ivadékainak is jelenleg hol lelhető feltalálásuknak, tanulságos rajza. 2 kötetben (...)

A két kötet tartalma:

I. kötet: „Magyar szók tüköre, mely a tiszta magyar nyelvnek ázsiai gyökerét kitárja, és a tiszta, s egyszerű természettel rokon, s egykórúságával, minden nyelvek fölötti elsőségét, és természetes rendszerét s jelentőségét, ezeknek forrásait, mutatja fel. A magyar ázsiai történettan rövid vázlatának előadásával”.

II. kötet: „Szótár, azaz a magyar nyelv ázsiai sajátságainak tanulságos rajza”.

*
A „Magyarok Ázsiai Emléke” című ezen kiadványt az 1845-ös kiadás reprint változata, benne a magyar nyelv eredete, sajátosságai, a közel 200 évvel ezelőtti nyelvhasználat, stílus, megítélés és nézőpont iránt érdeklődő, őstörténetünket kedvelő olvasóinknak ajánljuk.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 755 Ft
Démonaink Szondy Máté - Szabó-Bartha Anett 3,150 Ft 2 835 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Életunalom, élettér, életkedv Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
A kedd asszonya Katona Lajos 1,990 Ft 1 791 Ft
Lelki evolúció XVII. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Válaszd a győzelmet! Tom Ziglar 2,950 Ft 2 655 Ft
Nemzetünk sorsa Csóti György 2,900 Ft 2 610 Ft
A Horthy-család Zetényi Csukás Ferenc 7,900 Ft 7 110 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
Az élő rovás 2. kiadás Rumi Tamás 1,890 Ft 1 701 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^