Újdonság

Hernádi Sándor - Beszédművelés

Beszédművelés

Hernádi Sándor

Felújított kiadás

Könyv
Móra kiadó, 2019
316 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634860457
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hernádi Sándor - Beszédművelés
Hernádi Sándor - Helyesírási önképző
Hernádi Sándor - Beszédművelés
Hernádi Sándor - Helyesírási önképző
Hernádi Sándor - Beszédművelés
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Hernádi Sándor népszerű, számos kiadást megért könyve a nyelvművelés egyik legfontosabb ágát, a beszédművelést ismerteti meg az olvasóval.

Helye, szerepe és jelentősége a mindennapi és a közéletben, valamint a pedagógusképzésben alapvető fontosságú, hiszen pl. a nevelő egyik fontos munkaeszköze a hangja...

A jelenségeket, törvényszerűségeket írott szövegek segítségével mutatja be, mégpedig a legnagyobbak - többek között Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor - művei révén.

Természetesen a kötet kitér az írástól független beszédre is, a fogalmazásra, a mondanivaló megszerkesztésére, a hangalakra, a hangzásra.

*
A „Beszédművelés” című ezen felújított kiadvány - amely új ábrákkal, frissített szöveganyaggal jelent meg - mindenkinek hasznos, aki szeretne tagoltan, érthetően és élvezhetően, egyúttal hangot kímélően beszélni.
*
Tartalom:

A BESZÉDMŰVELÉS HELYE ÉS JELENTŐSÉGE A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN:
• A beszédművek szerkesztése;
• Az anyaggyűjtés;
• A gyűjtött anyag elrendezése és megszerkesztése;
• A kidolgozás;
(Általános stíluskövetelmények - Különleges stíluskövetelmények)

A BESZÉDMŰVEK HANGALAKJA:
• A beszédlégzés;
(Gazdálkodás a levegővel - Egyszerű /be/légzési gyakorlatok - Összetett légzési gyakorlatok - Szöveges légzési gyakorlatok)

• A hangindítás, a hangzás;
(Gyakorlatok - Szöveges gyakorlatok a hangindítás köréből - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• Mikor beszélünk jól hallhatóan?
(Gyakorlatok - Összetett feladatok)

• A magánhangzók képzése;
(A magánhangzók képzése - Mély magánhangzók - A magánhangzók felsorolása és leírása - Magánhangzóink használati arányai - Gyakorlatok, szöveges gyakorlatok, összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A mássalhangzók képzése;
(Mássalhangzóink képzése - Gyakorlatok, szöveges gyakorlatok, összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• Ejtési hibák, beszédhibák;
(Hibák a hangképzésben - I. Beszédhibák - II. A beszédritmus zavarai - Változatos mássalhangzóállományú szövegek sok nehéz képzésű hanggal)

• A hangkapcsolatok kiejtése;
(Gyakorlatok - Összetett faladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A hangképzési bázis;
(Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A mondat- és szövegfonetikai eszközök;
(Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A hangszín;
(Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A hangterjedelem (Hangfekvés és dallam);
(A hangmagasság - A hangfekvés - Gyakorlatok, összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok - A dallam /a hanglejtés/- Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A hangerő-terjedelem;
(A hangerő - Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok - A hangsúly - A hangsúlyozás - Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A beszédsebesség és a ritmus;
(Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• A szünet;
(Gyakorlatok - Összetett feladatok, folyamatos gyakorlatok)

• Hogyan olvassunk föl?
(Feladatok, Szövegajánlatok kiejtési versenyre készülőknek)

SZÖVEGMUTATÓ - IRODALOM
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Így szólott Salamon Dr. Eric Pearl és Frederick Ponzlov 3,290 Ft 2 961 Ft
Magyar szókincsteszt munkafüzet Kiss Gábor - Lukács Lilla 990 Ft 891 Ft
Társutasok az Őszödi úton Csorba József, Fricz Tamás, Szentpály-Juhász Miklós 3,300 Ft 2 970 Ft
Retró szótár Burget Lajos 2,490 Ft 2 241 Ft
Káosz és rend III. - Hajnali sugár Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Keresztnevek Fercsik Erzsébet Raátz Judit 1,990 Ft 1 791 Ft
Régi magyar mondák Lengyel Dénes 3,799 Ft 3 420 Ft
A személyiség ereje Sylvia Löhken 3,600 Ft 3 240 Ft
Magyar szavak története Horger Antal 2,990 Ft 2 691 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^