Újdonság

Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Délvidéken

Magyar élet Délvidéken

Szigeti Gábor szerk.

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2019
364 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Délvidéken
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Délvidéken
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 162 Ft
„A pánszlávizmus egy politikai, társadalmi és tudományos-kulturális mozgalom, amelynek célja a szláv népek politikai, társadalmi és kulturális egységének megteremtése, erősítése...

Rudnay Egyed „A pánszlávizmus” című, ebben a könyvben szereplő írása alapján azonban más szempontból vizsgálja, miszerint a pánszlávizmus életrehívója Mária Terézia, hirdetője és terjesztője a német Johann Gottfried Herder, támogatói a Habsburgok és haszonélvezői a szlávok voltak...

Legfőbb célja Magyarország idegen nyelvű, de magyar eredetű és múltú állampolgáraival egy idegen múlt és tudat elfogadtatása volt.

Eszközei voltak - az anyagi előnyökön kívül - a magyar múlt lealacsonyítása és megtagadása, amellyel egy időben a szlávok számára egy sohasem létezett, kívánatosan dicső múlt teremtése és elhitetése volt a cél az egész világgal.

„Úgy iktatták, tudományos megvitatás nélkül, a pánszlávizmus tanait a bécsi, meg a többi német egyetem tananyagába, ahogy azokat Johann Gottfried Herder terjesztette és lefektette, anélkül, hogy egyetlen ilyen irányú kívánság vagy panasz szláv oldalról elhangzott volna”...
*
A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte, ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él.

A középkorban egyrészt Magyarország déli vármegyéit (Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, Torontál, Temes, Keve), másrészt a Dunán, illetve Száván túli bánságokat (Ozorai, Sói, Macsói, Szörényi) értették alatta. Szent István korában még mint Alvidék volt ismert.

A török hódoltság kora után kezdték újra használni a kifejezést, ám a 18. századtól 1920-ig csak Bácska és a Bánság területét, az akkori Magyarország déli részét jelölték vele. A trianoni békeszerződés életbe lépésével, 1920-tól a Magyarországtól Jugoszláviához csatolt területeket nevezték Délvidéknek.

A második világháború alatt Jugoszláviától Magyarországhoz visszacsatolt országrészt (Dél-Bácska, Drávaszög, Muraköz és Muravidék) „az anyaországhoz visszatért délvidéki területnek” nevezték. Ugyanakkor a Bánság Romániához került nagyobb részét ettől kezdve már nem értették a Délvidék fogalmába.

A mai magyar szóhasználatban a Délvidék alatt - nem pontosan körülhatárolt földrajzi területként - Szerbia északi, Kárpát-medencei részét értjük (Vajdaság, belgrádi régió, Macsói-sík), gyakran Kelet-Horvátországot (Drávaszög, Nyugat-Szerémség) is beleértve. A köznapi beszédben ugyanakkor néha csak szűkebb értelemben, „Vajdaság”-ként említjük.

Politikai kifejezésként a „délvidéki magyarokat” vagy a vajdasági magyarokat jelenti, tágabb értelemben a vajdasági, horvátországi és szlovéniai magyarokat.

*
Ízelítő a TARTALOM szerinti, a Délvidék témájával kapcsolatos emigrációs irodalomból válogatott írásokból:

• Mi és a déli nemzetek: szerb - magyar kapcsolatok;
• A tótok délszláv eredetéről: külön nemzetté alakulásukról és a „kettős magyar honfoglalás” legújabb bizonyítékairól;
• A Balkánon és az Égei-tengeri térségben található, a magyarral egyező vagy rokon nyelvek;
• A magyarság nyoma a Balkán-félszigeten;
• Hogy született meg a Bánság?
• „Ha igazságot vetünk, békét aratunk”;
• Rudnay Egyed: A pánszlávizmus;
• A magyarországi nemzetiségek rövid története;
• Mérlegen a magyarság gazdasági kifosztása;
• Magyar-szerb kérdés;
• Szeresd hazádat!
• A horvát nép turáni eredete;
• Bácsországról - egy regös;
• Hunok, avarok, magyarok az Adrián;
• Tengerre magyar!
• Emlékezzünk a magyar Fiuméra!
• Az első világháború;
• Bosznia-Hercegovina osztrák-magyar annexiója;
• A „Szláv Vajdaság”;
• A magyar föld sorsa Trianon után az elszakított területeken;
• Titó bűnei az emberiség ellen;
• Titó tömeggyilkosságai a II. világháború végén;
• Új helyzet - új rendezés;
• Végveszélyben a drávaszögi magyarság!
• Magyarnak lenni;
• Bevándorlás a török pusztítás következtében;
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 162 Ft
Rézkígyó - Hagyaték (puha) Wass Albert 2,200 Ft 1 980 Ft
Eltékozolt örökség... Dr. Schláth János 9,600 Ft 8 640 Ft
Mesén innen, mesén túl Czakó Gábor 2,990 Ft 2 691 Ft
A tanítók elszámolása Herczegh Gabriella 3,600 Ft 3 240 Ft
Állatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben Melanie Joy, Wallace Sife 7,490 Ft 6 741 Ft
Inkarnációk Susan Barker 4,590 Ft 4 131 Ft
Egy világváros három börtöne Tamáska Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Eredeti magyar nyelvtan - ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁS! Czakó Gábor 3,300 Ft 2 970 Ft
Meztelen szerelem Francoise Prévost 2,490 Ft 2 241 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^