Újdonság

Cs. Nagy Lajos - Szóalaktani elemzések

Szóalaktani elemzések

Cs. Nagy Lajos

Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához

Könyv
Tinta kiadó, 2019
48 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634092308
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Cs. Nagy Lajos - A tulajdonnevek helyesírása
Cs. Nagy Lajos - Szóalaktani elemzések
Cs. Nagy Lajos - Hangjelölési munkafüzet
Cs. Nagy Lajos - Egybeírás és különírás munkafüzet
Cs. Nagy Lajos - A tulajdonnevek helyesírása
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Az „Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek” sorozat 20. tagjaként jelent meg a Szóalaktani elemzések – Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához című ezen kiadvány.

A Nemzeti alaptanterv alapvető feladatnak tekinti az anyanyelvi kultúrára és az anyanyelvre vonatkozó nyelvi ismeretek fejlesztését.

A szóalaktani ismeretek elsajátítása a mindennapi pontos kommunikáció egyik alapfeltétele. Ezért sokoldalú feladatokon keresztül gyakorolhatjuk a szóelemek használatát. A helyesírási képesség- és készség fejlesztésében is elengedhetetlen a szóelemek funkciójának ismerete.

A munkafüzet többek között az alábbi területeket gyakoroltatja:

A szóelemek típusai:

• A tő- és a toldalékmorfémák,
(A morféma a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést vagy strukturális szerepet hordoz; a szó legkisebb értelmezhető része. A nyelvben való megjelenését a morfológia /vagy alaktan/ tudománya vizsgálja.)
• A testes és a testetlen morfémák,
• Képző-, jel- és ragelkülönítő gyakorlatok

A toldalékok és a szófajok kapcsolata:

• Az igék jelei és ragjai,
• A névszók jelei és ragjai

A szóképzés:

*
A közel 70 feladatot és megoldásukat magában foglaló ezen munkafüzet elsősorban középiskolások számára készült, de haszonnal forgathatják az általános iskola felső tagozatos diákjai is.

Összeállítója Cs. Nagy Lajos, a magyar helyesírás egyik szakértője, számos népszerű gyakorlókönyv szerzője. Három további munkafüzete jelent meg a TINTA Könyvkiadónál: „Hangjelölési munkafüzet”, „Egybeírás és különírás munkafüzet”, „A tulajdonnevek helyesírása”.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Játékos nevelés Lawrence J. Cohen 3,360 Ft 3 024 Ft
Ne bántsd a magyart! Szájer József 3,950 Ft 3 555 Ft
A Föld titokzatos dublőrjei Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,300 Ft 2 970 Ft
Vesebetegek diétáskönyve Dr. Barna István - Veresné dr. Bálint Márta 3,480 Ft 3 132 Ft
Meztelen szerelem Francoise Prévost 2,490 Ft 2 241 Ft
A rendszerváltás családtörténetei Dávid Beáta - Barna Ildikó - Bóné Veronika - Hegedűs Réka - Izsák Éva 2,300 Ft 2 070 Ft
A magyar oktató mese története 1786-tól 1807-ig Ember Nándor 1,250 Ft 1 125 Ft
Magyarok a Kaukázusban Kránitz Péter Pál 3,200 Ft 2 880 Ft
Ó, a nyugat, a nyugat! Sorbán Angéla 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^