Történelem

O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia

Sumer és Ázsia

O. Szülejmenov

Könyv
Turán kiadó, 2001
144 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 2059994100034
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia
O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia
O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia
O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia
O. Szülejmenov - Sumer és Ázsia
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
• Ki Olzsasz Szulejmenov és miért szükséges az, hogy sumér vonatkozású munkája a nyugati világ magyarsága számára elérhető legyen?

Kazah író és költő, aki történelmi, néprajzi és nyelvészeti tanulmányai során a dolgok gyökeréig hatoló alapossággal vizsgálta meg újra a sumér nép és az ázsiai török népek rokonságát.

Elemzése és érvei elkerülhetetlenül azt mutatják, hogy ezek a népek egy tőről fakadtak, köztük rokonság áll fenn.

Tanulmánya, mely Sumér-name címen Az i Ja (Zsazusü, Alma Ata, 1975) című kötete második és befejező részét képezi, egyik legbrilliánsabb munka, amely a kiadása előtt ezen a téren megjelent.

Széleskörű elemzésben felhasznál írástörténeti, vallási, néprajzi és nyelvészeti összehasonlításokat. Bemutatja a temetkezési szokásokat, vallási mítoszok, szimbólumok és elemi írásjelek azonosságát és fejlődési folyamatokat, elemzi a szóállomány egy részét, szótagokat, nyelvtani és hangtani egyezéseket.

*
Végkövetkeztetésben a Sumér-türk kulturális rokonság tényének megállapítása elkerülhetetlen; véleményünk szerint a felsorakoztatott érvek bizonyító ereje sokkal tovább megy. Művének és módszerének példaként kell szolgálnia hasonló munkák számára.

Kifejezetten magyar szempontból is érdekes munka, hisz a magyarság nemcsak onogurokon keresztül van vérségi rokonságban a török népekkel, hanem az ezredforduló körüli perzsa és arab kútfők, sőt a Szent Korona alsó részében vésett szöveg, és számos más érv miatt a magyarok is nagy részt török etnikumúak.

Ezt fokozzák avar és hun rokoni kötelékeink...”

* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Székelyek Száraz Miklós György 3,999 Ft 3 600 Ft
A Huszonöttornyú vár meséi 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyar hún-hagyomány és hún-monda Hóman Bálint 2,400 Ft 2 160 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Az írás története John Man 2,800 Ft 2 520 Ft
Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek Szendrei László 3,600 Ft 3 240 Ft
Virrasszatok! Sík Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
A cselekvő életről Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy 1,500 Ft 1 350 Ft
Szerzők és szerkesztők kézikönyve Gyurgyák János 5,980 Ft 5 382 Ft
Bástyasétány hetvennégy DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^