Antropológia, Őstörténet

Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata

A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata

Dr. Henkey Gyula

Könyv
Turán kiadó, 2011
ISBN 9789638608451
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Dr. Henkey Gyula - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Az emberi élet és szellem egykori nyomaival foglalkozunk a történelem kutatásakor.

Ebből próbáljuk megérteni a régi korokat, embereket, s ezáltal a múlt és a jelen kapcsolatát, szerves összefüggéseit.

- Milyen forrásokból keletkezett a mai világunk, a ma élő népek?

A múltunk az emlékezetünk, amely nélkül nem létezhetnénk. Az idők során változnak az emberek, társadalmak, kultúrák, de ahogy az egyetemes emberi szellemnek, kultúrának, úgy az egyes nemzetek múltjának is vannak örök értékei, „ízei”, amelyeket szeretünk, mert gazdagítják, színesítik az életünket.

Általuk jobban megérthetjük önmagunkat és a világot, teljesebb emberekké válhatunk.

A népegyéniségekre úgy tekinthetünk, mint az egyes ember egyéniségének kialakulását megelőző, ősibb fejlődési állapotra, amely ma is jelen van a tudatunkban.

A gyerekek is fokozatosan érzik át az idő múlásának jelenségét és nemzeti hovatartozásukat (kb. 10-12 éves kortól), más népek és kultúrák megértésével együtt, majd felnőtté válva egyéni sorsukat építik a családjuk, a hazájuk és az egész emberi kultúra javára.

A sztyeppei népek, így a magyarság ősei életében is a hosszú évszázadok, évezredek során több, hasonló esemény rétegződött egymásra. Törzsi háborúk, elszakadások, vándorlások, új törzsszövetségek, népkeveredések, új vallások jelentek meg, amelyek nehezebbé teszik őstörténetünk pontos helyreállítását.

A történelemnek ez a „képlékenysége” egyúttal arra is tanít, hogy nem lehet egységes magyar „nemzetet” keresni a honfoglalás előtt, mert éppen ekkor, évszázadokon, évezredeken át alakul ki a későbbi, kárpát - medencei magyar nemzet.

A Kárpát-medence és a kereszténység lett végül az a kohó, melyben a különböző eredetű, szokású néptörzsek „nemes ércei” összeolvadtak.

Létrejött a nemzetünk!

*
„A MAGYARSÁG ÉS MÁS KÁRPÁT - MEDENCEI NÉPEK ETNIKAI EMBERTANI VIZSGÁLATA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék ebből a kötetből is részletesebben megismerni, hogy milyen forrásokból keletkezett a mai világunk, hogyan alakultak ki a ma élő emberek, kereshetünk-e egységes magyar nemzetet a honfoglalás előtt, és a különböző eredetű és népszokású törzsek hogyan olvadtak össze egységes nemzetté. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Éllovasból sereghajtó Matolcsy György 2,800 Ft 2 520 Ft
Ébredés az Ötödik dimenzióban Maureen J. St. Germain 5,500 Ft 4 950 Ft
Elnémult harangok Rákosi Viktor 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyar történelem vezérfonala Vattay Ferenc 1,400 Ft 1 260 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Páncélosok a Dunántúlon Számvéber Norbert 5,800 Ft 5 220 Ft
Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára Darkó Jenő 2,800 Ft 2 520 Ft
Gyógyítás a természet erejével prof. dr. Andreas Michalsen 3,590 Ft 3 231 Ft
Bádogember Sarah Winman 3,490 Ft 3 141 Ft
A sólyom népe Cey-bert Róbert Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^