Újdonság

S. Sárdi Margit (szerk.) - Állatokat és embereket gyógyító fortélyok

Állatokat és embereket gyógyító fortélyok

S. Sárdi Margit (szerk.)

XVIII. század vége

Könyv
Attraktor kiadó, 2020
352 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601927
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
S. Sárdi Margit (szerk.) - Állatokat és embereket gyógyító fortélyok
S. Sárdi Margit (szerk.) - Hasznos házi orvosságok - 18. század
S. Sárdi Margit (szerk.) - Állatokat és embereket gyógyító fortélyok
S. Sárdi Margit (szerk.) - Hasznos házi orvosságok - 18. század
S. Sárdi Margit (szerk.) - Állatokat és embereket gyógyító fortélyok
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Veresbor - Nyomd ki a levét a fekete szőlőnek, és a törkölyére tölts fejér, édes mustot, hadd álljon rajta, míg felveti, és megfogja. Szűrd le, ha látszik veresessége, szép, jóízű bor lészen, nem ollyan, mint a Duna mellyéki veresborok”.

Bujaság ellen való - Igyál fodormentavizet és fűzfavirágot vízben. A kecskerágófának gyümölcse is igen jó”.

Citrom s narancs sokáig szépen tarthatása - Az árpa közzé vagdalj árpaszalmát apróra, s elegyíts egy kevés földet köziben, rakd (a gyümölcsöt) aközzé, hogy egymást ne érje, egy kosárba. Mindennap gyengén vízzel öntözgesd, olly helyen tartsad, se igen hideg, se igen meleg ne légyen. Fövenyben rakva is eltarthatod. Az is jó, ha új fazékban rakod, s béfedvén, cseber vízben tartod”.
*

A XVIII. század az orvostudomány nagy változásának időszaka volt, amikor a középkori eredetű, Istenre hagyatkozó, a gyógyítással szemben szkeptikus szemléletet, a fűben-fában orvosságot sejtés térnyerése után lassan kiszorítja az okokat felismerő, hatóanyagokkal operáló orvostudomány és gyógyszerészet.

*
Egy ideig azonban még élnek a hagyományok, az egyes eljárások, a varázsló szövegek és hiedelmek...

Nem Minden Tanulság Nélkül!
*
A kötetben néhány forrást sikerült meghatározni. Tartalmaz egy részt (mintegy 80 receptet) az ifjabb Heltai Gáspár Regiomontanus-kiadásából (Cisio, azaz az asztronómiai tudománynak rövid értelemmel való leírása, Kolozsvár, 1592), amelyet a kiadó megtoldott egy lóorvosló, időjárási és asztrológiai hiedelmeket tartalmazó résszel.

További érdekessége, hogy az emberorvosló receptekhez képest szokatlanul nagy az állatgyógyító receptek aránya (853/386). Ugyanígy, még a példátlanul gazdag anyaghoz képest is nagy, a százat meghaladja a bájoló imák, ráolvasások, varázscédulák és bűbájos cselekedetek száma. Alkalmaz evangéliumi szövegeket kórságos betegre; némelyik ráolvasás mellett a kéziratban ceruzával ott áll: „Ima”; a 307., 498. sz. receptek pedig címükben is imádságnak nevezik szövegüket. Ember gyógyulásáért való ráolvasást tíz recept tartalmaz; állatért mondandó szöveget tizenegy, de akad növényért szóló is.

Hat recept ajánl eszközt lakatnyitásra, fogságból való szabadulásra; öt a bátorság növelésére, a győzhetetlenségre; kilenc a fegyverforgatás sikerére; három receptben sok tanács van a láthatatlanságra, ugyanennyi a szeretet kiváltására. Hat recept szól a megbabonázás kivédéséről, négy a mindent megtudás lehetőségéről. Vannak receptjei tűz és jégeső ellen, kincskeresésre, pénzlelésre, játékban való nyerésre, sőt a törvényben való sikeres szereplésre is...

Ezek a bájoló cselekedetek, népi megfigyelések és tapasztalatok, a cédulák és ráolvasások bizonyára az irodalom- és folklórtudomány művelőinek, a korabeli magyar nyelvhasználat iránt érdeklődőknek megnyeri a tetszését. A mai nyelvünkben már nem előforduló, de a szójegyzékben feltüntetett egykori magyar szavaink is sok érdekességet fognak jelenteni. (Pl. item = továbbá)
*
S. Sárdi Margit szerkesztő hab. egyetemi docens. Faludi-díjas. Korábban a ELTE BTK Régi Magyar Irodalom tanszékén oktatott. Irodalomtörténész és szövegkiadó (főbb kiadásai: Hermányi Dienes József, Mikes Kelemen, 17-18. századi költők művei, bécsi útleírások, gyógyító és háztartási kéziratok). Fő kutatási területei a 18. századi magyar irodalom, elsősorban az emlékíró irodalom (habilitációja a korai magyar nyelvű naplókról szóló monográfia), a női költészet története, valamint a kisepika szüzsé- és motívumtörténete.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Hol nem volt... Nemeskéri-Kiss Sándor 3,200 Ft 2 880 Ft
A szeretetkód Alexander Loyd 4,200 Ft 3 780 Ft
A világvége ezúttal elmarad! Bernd Ingmar Gutberlet 3,800 Ft 3 420 Ft
Anyatej - regény Nora Ikstena 2,995 Ft 2 696 Ft
Gyógyító ételek Anthony William 5,490 Ft 4 941 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Itt a TE időd! Szalay Ádám 2,990 Ft 2 691 Ft
Angol közmondások Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
A tizedik felismerés James Redfield 3,999 Ft 3 600 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^