Filozófia

Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája

MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája

Francois Favre

manicheizmus

Könyv
L.N.L. kiadó, 2015
Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632189178
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája
Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája
Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája
Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája
Francois Favre - MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 792 Ft
Amikor manapság a manicheizmusról beszélünk (és ez elég gyakran megtörténik), mindig szóba kerül az egymástól jól elkülöníthető Jó és Rossz, az örök harcban állók.

Márpedig, ahogy ebben a könyvben is szeretnénk ezt bebizonyítani, ez túlságosan leegyszerűsítő megközelítés.

Ezt a koncepciót elsősorban Szent Ágoston-nak és a keresztény, muzulmán, perzsa és kínai eretnekség történetkutatóinak köszön­hetjük. Ők mindent felülmúló elszántsággal és következetességgel harcoltak az „Igazság Egyháza” ellen, melyet az időszámításunk szerinti III. században alapított Mani Mezopotámiában.

Az ellenségei szüntelenül rágalmazták, így a pártus próféta és magasztos filozófiai rendszere az idők folyamán a „Lélek Ellen Való Bűn” szimbólumává vált. Hiszen „manicheus”-nak minősítenek minden olyan fogalmat, amit primitívnek, butának és hibásnak akarnak feltüntetni.
(F. Decret)

• Mindezek után elkerülhetetlen a kérdés: mivel szolgált rá ez a rendkívül humanista, vallásos és egyetemes tanítás arra, hogy minden birodalom és minden vallás fáradhatatlanul üldözte?

• Miért nevezik a szakértők „a világtörténelem legüldözöttebb vallásának”, miért tartják „az igazi eretnekségnek”?

• A manicheusok irtása rendkívül elterjedt volt. Vajon ez csak filozófiai, teológiai, szociológiai vagy politikai jellegű is volt?

Reményeink szerint ez a könyv úgy próbál meg választ adni e három kérdésre, hogy másfajta szemléletet tükrözve gondolkodásra és tettre ösztönöz.

Annak ellenére, hogy a történészek holt vallásnak tartják, úgy gondoljuk, hogy a harmadik évezred elején a manicheizmusban rejlő kérdések és válaszok jobban érdeklik az embereket, mint valaha...

Mani: Gyöngy-himnuszok:
Manit nagyon mély tisztelet övezte a manicheusok által, amely azon a felismerésen alapult, hogy a mulandó jelenségek mögött személyében a fénynek egy fia ereszkedett le, aki, mint minden istenfia az Egyetlentől származott, azzal koncentrikusan kapcsolatban állva tanúskodott róla. Így a manicheus himnuszok, imák és útmutatások, amelyet mi gyöngyhimnusznak nevezünk, mind tanúskodnak az egyetlen, örök Igéről, amely maga a fény és a szeretet, bölcsesség, erő és élet.

A meglévő válogatás nagyobb részben a Mani zsoltárai-ból (Manichaean Psalm-Book) származó szöveget tartalmazza, amelyet az eredeti görög-kopt szöveg és az angol fordítás alapján német nyelvre fordítottak. A magyar nyelvű fordítás német nyelvről történt.

Kiválasztottuk a Kínai Himnusz-tekercsekből a Jézushoz szóló két Nagy dicshimnuszt, a két Párthus himnuszt, valamint néhány szöveget a Kephalaiából, Mani Élő Evangéliumának egyetlen töredékét, az előszót, Mani utolsó imáját és a „Gyöngy dalát” a Tamás iratokból, amely, akárcsak a bogumilok imája, félreismerhetetlenül szoros rokonságban áll a manicheusok Gnózisával.

*
A hiányos szövegrészek ellenére arra törekedtünk, hogy a mindenkori szövegek egyértelmű közléseit kerek egészében mutassuk be.
*
Fordította: Dr. Juhász Edit
Lektorálta és versbe foglalta: Gyura Árpád

*
A „Mani Gyöngyhimnuszok Kelet Krisztusa Nyugat Buddhája” című ezen kiadványt a manizmus iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 792 Ft
Bűnszövetség Néző László 2,490 Ft 2 241 Ft
Boldogasszony nevében Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Szimbólumok, jelek, mítoszok 2,300 Ft 2 070 Ft
Szeretet, gyógyítás, csodák Bernie S. Siegel MD 3,690 Ft 3 321 Ft
A halálra ítélt zászlóalj Sebő Ödön 4,200 Ft 3 780 Ft
Benáresz a kapu Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
Érik a vihar 1-2. Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
A Számkhja-jóga pszichológiája Bakos Attila és Bakos Judit Eszter PhD 3,990 Ft 3 591 Ft
Kis magyar átnevelő tábor Györffy László 1,980 Ft 1 782 Ft
Cukorfalat Obersovszky Péter 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^