CD,DVD

Koltay Gábor - Julianus

Julianus

Koltay Gábor

Kodolányi János regényéből

DVD
Korona film kiadó,
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Koltay Gábor - Mindszenty - A fehér vértanú DVD
Koltay Gábor - Kell még egy szó CD
Koltay Gábor - Julianus
Koltay Gábor - Horthy DVD
Koltay Gábor - Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Kétrészes magyar-olasz történelmi játékfilm

Hirtling István
Raf Vallone
Nino Manfredi
Franco Nero
Bán János
Vikidál Gyula
Varga Miklós

időtartama 128 perc

A film eredeti könyvváltozata is kapható Kodolányi János: Julianus barát I-II. címmel.
*
Koltay Gábor majdnem teljes és ajánlott munkássága:

Puskás Öcsi.
Horthy - A kormányzó.
Trianon.
A Megfeszített.
A napba öltözött leány.
Velünk élő Trianon.
Honfoglalás.
Sacra Corona.
Julianus.
A magyarok vére.
Prelűd halál után.
Adjátok vissza a hegyeimet!
In memoriam Selmeczi Roland.
Légy te a jel, ki új útra talál.
Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Reszkessetek betörők! gyűjtemény DVD trilógia 7,990 Ft 7 191 Ft
Biszku és a többiek I-VII. (4 DVD) Vitézy László 5,990 Ft 5 391 Ft
A méhek világa DVD Markus Imhoof 2,990 Ft 2 691 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
This is it DVD Michael Jackson 2,500 Ft 2 250 Ft
Virrasszatok! Sík Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A világtörténelem leghíresebb személyiségei 2,890 Ft 2 601 Ft
Reszkessetek betörők DVD John Hughes 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^