Történelem

Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Nemzeti radikalizmus

Nemzeti radikalizmus

Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre

reprint kiadás

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó, 2008
249 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639335554
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Nemzeti radikalizmus
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Helyünk és sorsunk Európában
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Nemzeti radikalizmus
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Helyünk és sorsunk Európában
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre - Nemzeti radikalizmus
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
...ez a könyv nemcsak a mai magyar­ság pszichoanalízise akar lenni, nemcsak a mai magyarság életének keresztmetszetét akarja adni, valami szigorúan tudományos célzattal...

Nem csupán azt adja, hogy ime ilyen ez az élet. Ez a matematika képlete és a politikusok dolga, hogy milyen konzekvenciákat akarnak ebből levonni, hanem ugyanakkor - amikor Zsilinszky Endre ezeknek a keserű magyar napoknak az analízisét adja - azonnal ad tervet is ez ellen a becstelen halálba sorvadás ellen.

Politikai programot ad, amelybe logikus egymásutánban próbálja felállítani, egymásból szükségszerűen következtetni a három politikai tételt:
- hogy mit kell tennünk,
- kiket kell kiválogatnunk céljaink megvalósítására és
- hogyan kell, milyen eszközökkel, milyen utakon hozzálátnunk a megvalósításukhoz.

Tehát végső soron Bajcsy-Zsilinszky Endre a mának parancsára kíván hallgatni és a magyar problémát sub hic et nunc, a mának szemszögletéből kívánja vizsgálni: minden egyetemessége mellett ha úgy tetszik pártprogramról van benne szó, nemcsak eszmékről, hanem a párton keresztül az eszmék megvalósításáról is, institúciók teremtéséről, melyek a lehetőséget az eszmék megvalósítására megadják.

És bármilyen messzire néz is ez az írás, nyilván nem véletlen, hogy közvetlenül az új választások előestéjén jelenik meg, de az is kétségtelen, hogy ebben a választási kampányban egy magasabb rendű, egy összefogóbb programot fog jelenteni, mint a legtöbbje azoknak a programoknak, amelyekkel jelöltjeink - helyi kezeléssel, ráolvasással, a lokális érdekekre alkalmazott szólamokkal és a választás után hamarosan félretett vidéki színházi rekvizitumokkal - ebbe a választási kampányba bele fognak bocsátkozni.

Zsilinszky Endre koncepciójának ez a magasabbrendűsége persze akadályul is szolgálna a gyakorlati érvényesülésnek, ha nem volnának olyan részletei, amelyek ezt a magasabbrendűséget szerencsésen egyensúlyban tartják és kampányképessé teszik. Zsilinszky okos ember, olvasott ember, igyekszik a tőkeellenességet titkolni, de az okosságánál és olvasottságánál is erősebb tőkeellenes hajlama minduntalan a legszenvedélyesebb kifakadásokra kényszeríti.

A tőke Európa szerte tűrt kizsákmányolása nálunk balkáni fosztogatássá nyilvánosodik, állapítja meg mindjárt elöljáróban, semmi kétség, hogy az ilyenfajta megállapítások inkább érvényesítik írását, mint könyvének legfelelősebb átgondolású részei, aminthogy kampányképessé teszik az olyan megállapítások is, hogy a föld legnagyobb hadvezéreit, hódítóit és államalkotó művészeit a magyarság adta az emberiségnek.

Felesleges, hogy Zsilinszky Endrével e ponton vitatkozzunk, ő éppen olyan jól tudja, mint mi, hogy nagyszerű hadvezéreink voltak, nagyszerű hódítóink, államot alkotni tudó államférfiaink, de ugyanígy voltak a németeknek, a franciáknak, az angoloknak is kiváló hadvezérei, konkvisztádorai, államot alkotni és naggyá fejleszteni tudó államférfiai.

És nem tudom, hogy a legalkalmasabb pedagógiai eszköz-e, ha ezen a ponton magunkat utolérhetetleneknek minősítjük, holott Zsilinszky Endre írása - s ezt megint dicséretéül kell elmondanunk - nevelő hatású is akar lenni.

És bizonnyal nem egészen a tudományos meggyőződés, hanem a politikai tendencia (amely, elismerjük, nála szintén meggyőződés) diktálta azt a tételt is, hogy egyetlen európai nemzetnek sincs olyan ősi rendeltetéssel a vérében az alkotmányosság és önkormányzat, mint a magyaréban”.

(Részlet Fenyő Miksa a NYUGAT c. folyóirat 1931. 7. számában megjelent könyvaján­lójából)

*
A „NEMZETI RADIKALIZMUS” című ezen reprint kiadást a szerző máig útmutatóul is szolgáló, logikus egymásutánban felállított politikai programja iránt érdeklődő, azt továbbgondoló, abból tanulságokat levonni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
A Szent Korona vonzásában Zétényi Zsolt 1,500 Ft 1 350 Ft
A kommunista párt öklei Bálint László 2,300 Ft 2 070 Ft
Emlékeimből Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Gróf Bethlen István és kora 3,200 Ft 2 880 Ft
Az utolsó interjú - Az apokalipszis Oriana Fallaci 3,690 Ft 3 321 Ft
Volt egyszer egy Horthy-korszak... Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Küzdelmeim Windisch-Graetz Lajos herceg 3,990 Ft 3 591 Ft
Művelődéspolitikai írások Hóman Bálint 2,400 Ft 2 160 Ft
A politikus Antall József 5,900 Ft 5 310 Ft
Dél és észak Erdélyi István 1,590 Ft 1 431 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^