A szép magyar könyv ANTIKVÁR-Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre Kenyeres Imre-Antikvár könyv-Officina-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre Kenyeres Imre - A szép magyar könyv ANTIKVÁR

A szép magyar könyv ANTIKVÁR

Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre Kenyeres Imre

Antikvár könyv
Officina kiadó, 1938
71 oldal, Kemény kötésű ragasztott B6 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 9 999 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 9 999 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

A könyv szépsége igen sok összetevőből alakul ki. Meghatározása nem könnyű, de korántsem a nyomdász szakszempontjai az irányadók. „Egy régi könyv rejtelmes ízei - a bibliofil semmihez sem fogható gyönyörűségének légies elemei - gyakran alig érzékelhető finom jegyek, apró különösségek, rejtett részletek együtthatásából keletkeznek. Néha meg éppen valami széjjel nem bontható, elemezhetetlen egység adja meg egy könyv sajátos szépségét.” Mint minden jelenségét az emberi kultúrának, ezt is bizonyos valóság-fölöttiség jellemzi. Minél magasabbra emelkedünk a természeti valóságból a kultúra valóság-fölötti világába, vagyis minél műveltebbek vagyunk - a fogékonyságunk, érzékelő képességünk a finomabb szellemi tartalmak, rejtettebb szépség-értékek iránt annál nagyobb...

A KÖTET ANTIKVÁR (HASZNÁLT) PÉLDÁNY! ALÁHÚZÁSOK ÉS FIRKÁK ELŐFORDULHATNAK BENNE! AZ ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK, ENNEK TUDATÁBAN RENDELJE MEG! KÖSZÖNJÜK!
*
Kiadói kartonált papírkötés, enyhén sérült borítóval!

A könyv szépsége igen sok összetevőből alakul ki. S meghatározása nem könnyű feladat. E kérdésben korántsem a nyomdász szakszempontjai irányadók. Egy régi könyv rejtelmes ízei - a bibliofil semmihez sem fogható gyönyörűségének légies elemei - gyakran alig érzékelhető finom jegyek, apró különösségek, rejtett részletek együtthatásából keletkeznek. Néha meg éppen valami széjjel nem bontható, elemezhetetlen egység adja meg egy könyv sajátos szépségét.

Mint minden jelenségét az emberi kultúrának, ezt is bizonyos valóság-fölöttiség jellemzi. Minél magasabbra emelkedünk a természeti valóságból a kultúra valóság-fölötti világába - vagyis: minél műveltebbek vagyunk - a fogékonyságunk, érzékelő képességünk a finomabb szellemi tartalmak, rejtettebb szépség-értékek iránt annál nagyobb. (A nyomdász, ha csak a maga mesterségének értője, kétségkívül megmosolyogja Bornemisza Péter prédikációi detrekövi 1584. évi kiadásának címlapját: a tipografikus keretszerkezet ferdeségeért, asszimetrikus összeillesztéseért, a betűk nem elég éles metszéseért stb.)
*
Tartalom:

A KÉPEK JEGYZÉKE
1. A Chronica Hungarorum egy lapja: az előszó. Hess András budai nyomdájának ősnyomtatványa. Megjelent 1473-ban.
2. és 3. A brassói Honterus-nyomda két kiadványának címlapja. Az első Honterus idejében, a második Wagner Bálint nyomdászsága alatt, 1555-ben készült.
4. Az újszigeti nyomdában 1541-ben megjelent Sylvester-féle Új testamentum-fordítás egy lapja.
5. A kolozsvári Hoffgreff-Heltai-nyomda 1550-ben készült régi magyar jogkönyvének címlapja. Nyomdai elrendezésre legszebb XVI. századi nyomtatványaink egyike.
6. Bornemisza Péter Prédikációinak címlapja. Detrekő, 1584.
7. A debreceni Hoffhalter-nyomda kicsiny protestáns ájtatos-könyv kiadványának címlapja 1589-ből.
8. A nagyszombati nyomda egy kiadványának címlapja. Pázmány Felelete. A nyomda felszerelése még tökéletlen, a mesterségbeli ízlés kissé kezdetleges.
9. A nagyszombati nyomdának pozsonyi szereplése idejéből való terméke.
10. Misztótfalusi Kis Miklós egy kiadványának címlapja.
11. Pázmány Kalauzának pozsonyi folió-kiadása. A gazdag rézmetszetű barokk keret Bidenharter Tóbiás, bécsi mester műve.
12. Misztótfalusi Kis Miklós egyik legszebb kiadványának, Haller János Hármas Históriájának díszcímlapja. Hoffmann, nagyszombati réz metsző remeke. Kolozsvár, 1695.
13. A jelentéktelen soproni Siess-nyomda egy kiadványának gyönyörű címlapja.
14. A nagyszombati Egyetem Nyomda egy nagy-ívrétű nyomtatványának szép címlapja. A jellegzetes, komoly monumentális betűk s a mesteri elrendezés, jól szemléltetik a nyomda XVIII. századi fénykorának magas ízlését.
15. A pécsi püspöki nyomda egylapos nyomtatványa. Gyászjelentés.
16. Weber Simon Péter pozsonyi kis nyomdájának betűmintakönyvéből való lap. A barokk gazdagság után leegyszerűsödött ízlésnek - XVI. Lajos stílusának - szép magyar nyomdai példája. Készült 1790-ben.
17. Ugyanez ízlés kassai változata.
18. A jelentéktelen kis székesfehérvári Számmer-nyomdának egy szépen megkomponált címlapja.
19. A budai Egyetemi Nyomda stereotipiai úton készült miniatűr kiadványának címlapja.
20. A Biedermeier Almanach-kor egy szláv-nyelvű terméke. Készült az Egyetemi Nyomdában.
21. Az Egyetemi Nyomda nagy ívrét-alakú Missaléjának rézmetszetű címlapja.
22. Egy Trattner-kiadvány rézmetszetű vignettával ékesített címlapja.
23. Kner I., gyomai könyvnyomtató-mester egy negyedrét alakú kiadványának címlapja.
24. A Magyar Bibliophil Társaság egy kiadványának címlapja. Készült Pápai Ernő nyomdai műintézetében.
25. Az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent Tormay Cecil-féle Legendárium egy illusztrált lapja. Molnár C. Pál fametszete.
26. Egy Corvin-kódex kötésének erősen kicsinyített mása.
27. Az 1541.-i újszigeti Uj testamentum 1581-ben készült kötése.
28. Rákóczi György egy Bibliájának aranyozott ezüst veretekkel díszített Kolozsvárt, 1630 táján készült kötése. A pompaszerető fejedelem számára előállított remek-kötések egész soráról van tudomásunk.
29. Erdélyi kötés 1712-ből.
30. Komáromi díszes naptár-kötés, 1718-ból. A jellegzetesen magyaros díszítésű és hazánkban különösen kedvelt festett pergament-kötés példája.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés