Hagyomány

Vécsey Olivér - A Magyar Korona

A Magyar Korona

Vécsey Olivér

Ahol a Korona, ott van Magyarország

Könyv
Vagabund kiadó, 2003
302 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789639409828
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Olivér - A Magyar Korona
Vécsey Olivér - A Horthy-család története
Vécsey Olivér - A Magyar Korona
Vécsey Olivér - A Horthy-család története
Vécsey Olivér - A Magyar Korona
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
A Szent Korona - a magyar nemzet becses kincse - nemcsak mesteri kezek által, színaranyból és drágakőből készített ékesség, hanem annál sokkal több.

Magyarország ősi koronája, a nemzet és az ország eredője, évezredes történelmi hagyatékunk legértékesebb letéteményese.

A Korona eredetét és sorsát tanulmányok sokasága magyarázza, ám ezek a teóriák valamennyien hiányosak, esetenként kizárják egymást, vagy akár durva, feloldhatatlan ellentmondásokat tartalmaznak.

A klenódium történelme lenyűgöző, magasztos és tragikus eseményekben egyaránt bővelkedő rege.

Koronánk magában hordozza Magyarország históriáját, tanúskodik megannyi viharos időszakról, a sors csapásaival keményen dacoló magyar nemzetről, kivételes tehetségű bölcs uralkodókról, és hős vitézekről.

A Szent Koronát az évszázadok alatt számos alkalommal ellopták, jogtalanul kisajátították, megszentségtelenítették, elrejtették, zálogba adták, elásták, az ország határain túlra csempészték, az általa képviselt tant pedig nem egyszer manipulálták vagy elárulták - mégis átvészelte a galád cselekedeteket, és mindig visszatért oda, ahová tartozik: a hazájába, Magyarországra.
*
A Szent Koronával kapcsolatos ismeretanyag az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

- A KORONA ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS;

- MIÉRT SZENT KORONA A MAGYAR KORONA?

- AZ ÁRPÁDOK KORA: REJTÉLYEK ÉS TALÁNYOK;

- AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSA, VISZÁLYOK ÉS CSELSZÖVÉSEK KORA;

- A SZENT KORONA ELRABLÁSA;

- A FOGSÁGBAN TARTOTT KORONA;

- A SZENT KORONA KIVÁLTÁSA;

- MÁTYÁS KIRÁLY MEGKORONÁZÁSA, ÉS A SZENT KORONÁT VÉDŐ TÖRVÉNY MEGHOZATALA;

- TÖRÖK HADAK KOMOR ÁRNYÉKÁBAN;

- BUDA BUKÁSA;

- ERDÉLY KESERŰ ELVESZTÉSE;

- MIKSA MEGKORONÁZÁSA;

- PRÁGAI KITÉRŐ;

- RÉVAY PÉTER KORONAŐR KORA;

- A TÖRÖK URALOM KORA;

- A BÉCSI FOGSÁG ÉVEI;

- A NAPÓLEONI HÁBORÚK ÉS A REFORMKOR;

- A KORONA DEBRECENBE MENEKÍTÉSE;

- AZ ELREJTETT KORONA;

- OSZTRÁK KOPÓK A SZENT KORONA NYOMÁBAN;

- AZ ÁRULÓ;

- TITKOS DETEKTÍVMUNKA ORSOVÁN;

- A MEGKERÜLT SZENT KORONA;

- SÖTÉT TITKOK ÉS SÚLYOS VÁDAK;

- AZ UTOLSÓ KORONÁZÁS;

- ZAVAROS IDŐK;

- A SZENT KORONA SORSA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT;

- MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSA;

- A SZENT KORONA ELREJTÉSE;

- NYUGAT FELÉ VISZ AZ ÚT;

- AZ ELVESZETT KORONA;

- A SZENT KORONA VISSZASZOLGÁLTATÁSA;

- ... AMI ERKÖLCSILEG HELYES.

*
„A Magyar Korona” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a kötetnek a segítségével szeretnének ismerkedni a Szent Korona helyével, szerepével és jelentőségével, és ezt a kérdéskört úgy kezelik, miként azt Révay Péter koronaőr vetette papírra 1613-ban: „Ahol a Korona, ott van Magyarország”!
*
Ajánlott még:

Keserű magyar sors - Emigráció
Magyar Tragédia - A Don-kanyar
Magyarok a hadak útján II.
Magyarok a hadak útján I.
Magyar tragédia - A trianoni békediktátum
A Horthy-család története
A magyar korona A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
Reményik Sándor összes verse Reményik Sándor 6,000 Ft 5 400 Ft
A székelység története Hermann Gusztáv Mihály főszerk. 3,990 Ft 3 591 Ft
X-Akták HIHETETLEN MAGAZIN KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Éjszaka Erdélyben Szabó Dezső 2,890 Ft 2 601 Ft
A Lusitania titkai Erik Larson 3,999 Ft 3 600 Ft
A Vatikán megdöbbentő titkai Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Vallanak az archívumok Karel Bartosek 5,990 Ft 5 391 Ft
Hungarikumok könyve Fucskár Ágnes Fucskár József 5,999 Ft 5 400 Ft
Az önszuggesztió gyakorlata Emil Coué 1,650 Ft 1 485 Ft
Kulcs a boldogsághoz Edgar Cayce 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^