XX. sz.

Széchenyi Kinga - Megbélyegzettek

Megbélyegzettek

Széchenyi Kinga

A kitelepítések tragédiája

Könyv
Kráter kiadó, 2008
ISBN 9789639735569
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Széchenyi Kinga - Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Széchenyi Kinga - Megbélyegzettek
Széchenyi Kinga - Megbélyegzettek
Széchenyi Kinga - Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Széchenyi Kinga - Megbélyegzettek
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
A mű az 1951-es kitelepítések története egy kötetben!

Az eddigi legteljesebb dokumentumkötet a közelmúltunk elhallgatott szörnytetteiről, amelyben nemcsak a történész láttat, hanem több tucat visszaemlékezés is helyet kapott.

A kiadvány olyan időszakról szól, amelyre nem szívesen emlékezünk, pedig emlékeznünk kell, magunk elé idézve a történteket, hogy az önkény ellen eredményesen tudjunk harcolni.

Talán némi vigaszt nyújthatunk ezzel a korszak áldozatainak, ha igazságot szolgáltatni nem is tudunk.

A Rákosi Mátyás nevével jelzett korszakról van szó, amelynek intézkedései, atrocitásai a magyar társadalom majdnem minden rétegét súlyosan érintették.

– Hogy kik is ők?

A szerző SZÉCHENYI KINGA szavaival: a Megbélyegzettek.

Az 1951-es budapesti kitelepítésekkel kapcsolatosan ez idáig számottevő dokumentáció nem született, úgy látszik, az eltelt fél évszázad kevés volt e trauma objektív feldolgozásához.

Széchenyi Kinga mégis megtette, pedig maga is érintett volt. Hatalmas kutatómunkával állította össze ezt a kivételes történeti dokumentumot, amely nem vádvagy perirat a szörnykorszak ellen, hanem élő történelem.

A rendszer kényszerintézkedéseinek és mozgatórúgóinak bemutatásán túl mintegy három tucat visszaemlékezés és interjú teszi igazán olvasmányossá és hitelessé a Megbélyegzettek elhallgatott tragédiáját.

*
Ennek megfelelően a „MEGBÉLYEGZETTEK” című ezen kiadványt a kitelepítések és a kitelepítettek tragédiája iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Haramiák és emberek
Tiszaföldvári napló 1951-1953
És azután... Életem története a kitelepítés után
Kitiltott családok
Göröngyök az úton A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Lékiratok Jankovics Marcell 5,990 Ft 5 391 Ft
1989 Határon DVD Anders Ostergaard és Rácz Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Kommunista arcélek Mindszenty József hercegprímás 3,990 Ft 3 591 Ft
Tükörben a halál Kurucz Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
A vörös ingovány foglyai Kahler Frigyes 2,600 Ft 2 340 Ft
Maradj a néppel! Vass László 3,500 Ft 3 150 Ft
Szerelmes huszadik századom Pusztaszeri László 4,000 Ft 3 600 Ft
Rektor a forradalomban és a megtorlásban Bálint László 2,250 Ft 2 025 Ft
1956 - Erőszak és emlékezet Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva 3,490 Ft 3 141 Ft
A párttitkár halála Takács Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^