Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Történelem

Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948

A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948

Vadkerty Katalin

Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről

Könyv
Kalligram kiadó, 2007
704 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9788071499565
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Vadkerty Katalin - A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
VADKERTY KATALIN szerző (Érsekújvár, /ma Szlovákia/ 1928. április 21. –) történész, a történettudományok kandidátusa. Történészi oklevelét a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Egyetemi tanulmányai befejezése után 1953 és 1958 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskola tanára. Az 1960 és 1987 közötti években a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Fő kutatási területei: a Felvidék 1848 és 1918 közötti időszakának gazdaságtörténete és a csehszlovákiai magyarság 1945 és 1948 közötti története.

Kutatómunkájának eredményeit az 1993-ban kiadott Reszlovakizáció, az 1996-ban megjelent Deportálások és az 1999-ben kiadott A belső telepítések és a lakosságcsere trilógiát képező monográfiákban foglalta össze, amely a felvidéki magyarság második világháború utáni meghurcoltatásának legteljesebb körű, tudományos tárgyilagossággal feldolgozott története.

A második világháború utáni Csehszlovákia igyekezett a nem szláv, a magyar és a német kisebbségtől megszabadulni. A Kassai Kormányprogram kisebbségellenes politikát hirdetett meg már 1945-ben, melynek nyomán egész intézkedéssorozat indult be: a magyarokat háborús bűnösnek kiáltották ki, megfosztották őket állampolgárságuktól, kezdetét vette a kitelepítés és a lakosságcsere.

E folyamat egyik láncszeme a szlovák etnikai terjeszkedés egyik sajátos formája, a reszlovakizáció. Szlovák ősre hivatkozva a magyarok kérhették a szlovák nemzetiség megadását, ami az állampolgárság visszanyerését eredményezte.

Vadkerty Katalin ebben a könyvben a történelem, ill. a lejátszódott események ezen részét és következményeit elemzi és dokumentálja átfogóan.

„A legátfogóbb monográfiákat Vadkerty Katalin készítette a szlovákiai magyar közösség 1945–1948 közötti történetéről: a reszlovakizációról, a csehországi deportálásokról, valamint a belső telepítésekről és a lakosság cseréről. Eredeti csehországi, szlovákiai, magyarországi központi és regionális levéltári források ezreit tanulmányozta át, s ily módon elsőként tárta fel komplex módon az egész folyamatot.

Külön érdeme a szerző munkáinak, hogy a nagypolitikai döntéseket és az azok regionális, illetve helyi szinten történő végrehajtását párhuzamosan dolgozza fel és mutatja be. A levéltári forrásokkal bőségesen adatolt kisebbségellenes akciók, események, jelenségek, állásfoglalások már-már szenvtelen felsorolásával minden korábbinál egyértelműbb képet ad a jogfosztások, kényszertelepítések és kényszer asszimiláció természetrajzáról, hatásáról.”
(Szarka László)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• I. Könyv
A DEPORTÁLÁSOK;

• II. Könyv
A BELSŐ TELEPÍTÉSEK ÉS A LAKOSSÁGCSERE;
(A FÖLDKÉRDÉS. A BELSŐ TELEPÍTÉSEK.
A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR LAKOSSÁGCSERE.);

• III. Könyv
A RESZLOVAKIZÁCIÓ;

JEGYZETEK - FELHASZNÁLT IRODALOM -
TÁBLÁZATOK - DOKUMENTUMOK -
NÉVMAGYARÁZATOK - RÖVIDÍTÉSEK - RESUMÉ -
ABSTRACT - KÉPEK;
*

„Vadkerty Katalin három eddigi könyvének különleges értékét az adja, hogy kizárólag saját levéltári kutatásaira épülnek, hogy szerzőjük nem kommentál, csak bemutat, elemez és tudományosan értékel... (...) Nem hiszem, hogy a cseh és a szlovák történetírás Vadkerty trilógiájának szlovák nyelvű kiadása után a korábbi szellemben fog a magyar kérdésről értekezni.”
(Koncsol László)

*
A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945 - 1948” című ezen kiadványt, trilógiát a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti helyzete, története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Szlovákia története.
Főhatalomváltás Pozsonyban, 1918 - 1920.
A határ megindul...
A revíziós gondolat. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Magyarország 1956 ANTIKVÁR Bill Lomax 2,990 Ft 2 691 Ft
Hamlet William Shakespeare 2,800 Ft 2 520 Ft
Európa alkonyi fényben Illik Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
Az asztrológia sarkalatos kérdései Bán Tamás 3,400 Ft 3 060 Ft
Megkésett napló... Petri László dr. 1,200 Ft 1 080 Ft
Az ötfejű sas Nyirkos Tamás 3,200 Ft 2 880 Ft
Kádár János Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
Közel Európa távol 3,990 Ft 3 591 Ft
Kiskirályok mundérban ANTIKVÁR Bokor Imre 1,800 Ft 1 620 Ft
A menekültipar Udo Ulfkotte 3,790 Ft 3 411 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^